Søg aktindsigt

Hvis du vil søge aktindsigt, skal du sende din anmodning til vores hovedpostkasse på toender@toender.dk.

Hvis din henvendelse indholder personfølsomme oplysning (f.eks. cpr-nummer), skal anmodningen sendes fra din digitale postkasse

Som udgangspunkt behandles anmodninger om aktindsigt af sekretariatet, der indhenter oplysningerne fra de relevante afdelinger og sørger for, at du får svar.