Social- og sundhedsuddannelserne

Social- og sundhedsuddannelserne er en erhvervsuddannelse med 2 trin.

Trin 1 er social- og sundhedshjælperuddannelsen, som har det overordnede formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden, færdigheder og kompetencer til at udføre pleje og rehabiliterende opgaver i hjemmeplejen, på plejehjem, i dagcentre/aktivitetscentre og lignende institutioner.

Du kan tage social- og sundhedshjælperuddannelsen med ansættelse i kommuner.

Trin 2 er social- og sundhedsassistentuddannelsen, som har det overordnede formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden, færdigheder og kompetencer til som autoriseret sundhedsperson at udføre sygepleje, rehabiliterende og genoptrænende opgaver på sygehuse, plejehjem, hjemmeplejen, indenfor psykiatrien og lignende institutioner.

Du kan tage social- og sundhedsassistentuddannelsen med ansættelse i kommuner eller regioner.

Eleven skal gennem uddannelserne udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på at varetage jobfunktioner inden for sundhedsvæsenet i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Du er ansat af kommunen, som er din ansættende myndighed.

Social- og sundhedshjælper-uddannelsen har en varighed på 14 måneder. Der er to praktikperioder og tre skoleperioder.

For at kunne søge social- og sundhedshjælper-uddannelsen, skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV) på en social- og sundhedsskole og have bestået grundforløb 2. Din realkompetencevurdering vil vise, om du kan få afkortning af grundforløb 2 og af uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Sidstnævnte vil kræve, at du har minimum 1 års erhvervserfaring som ufaglært i plejen af ældre eller handicappede mennesker.

Vi går meget op i, at ansøgningerne er udfyldt korrekt og at det nødvendige dokumentationsmateriale er vedlagt. Hvis du er i tvivl om dette, kan du altid henvende dig til de nævnte kontaktpersoner.


Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Du er ansat af kommunen eller regionen, som er din ansættende myndighed.

Social- og sundhedsassistent-uddannelsen har en varighed på 20 måneder. Der er tre praktikperioder og fire skoleperioder.

For at kunne søge social- og sundhedsassistent-uddannelsen, skal du have bestået social- og sundhedshjælper-uddannelsen. En realkompetencevurdering (RKV) vil vise, om du kan få afkortning eller skal have tillægsfag på uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Vi går meget op i, at ansøgningerne er udfyldt korrekt og at det nødvendige dokumentationsmateriale er vedlagt. Hvis du er i tvivl om dette, kan du henvende dig til de nævnte kontaktpersoner.

Du er ansat af kommunen eller regionen, som er din ansættende myndighed.

Praktikpladser på social- og sundheds-uddannelserne

Praktiksteder tildeles af kommunen og regionen. Praktikken på foregår på plejecentrene og i hjemmeplejen, som er fordelt geografisk over hele kommunen.

Desuden skal social- og sundhedsassistenter i praktik på sygehuse og indenfor det psykiatriske område.

Løn under uddannelserne

På social- og sundheds-uddannelserne får du løn under hele din uddannelse. Du kan enten få ordinær elevløn eller voksenelevløn.

Der kan også søges om ordinær elevløn eller voksenelevløn på grundforløb 2, hvis du er over 25 år. I enkelte tilfælde, kan der også gives ordinær elevløn, hvis du er under 25 år, og ellers er grundforløb 2 SU berettiget.

Social- og sundhedshjælperelev – ordinær elevløn:

  • Er du under 18 år er lønnen ca. 7.833,76 kr. om måneden
  • Er du over 18 år er lønnen ca. 10.282,84 kr. om måneden

Social- og sundhedsassistentelev – ordinær elevløn:

  • Er du under 18 år er lønnen ca. 8.042,71 kr. om måneden det første år og ca. 8.513,00 kr. om måneden efter 1 år.
  • Er du over 18 år er lønnen ca. 10.904,41 kr. om måneden det første år og ca. 11.510,02 kr. om måneden efter 1 år.

Voksenelevløn:

  • Er du over 25 år har du mulighed for at få voksenelevløn, hvis du opfylder betingelserne for det. Voksenelevlønnen er på ca. 18.826,33 kr. om måneden.

Voksenelevløn kræver ansættelse inden for overenskomstens område med opgaver i pleje, omsorg og praktisk bistand og med ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge. Ansættelsen skal være mindst 52 uger, og der må tælles fire år tilbage.

Det er kommuner og regioner, som afgør om du kan få voksenelevløn.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsesplaner, løn, arbejdsplaner, ferie eller lignende, kontakt administrativ medarbejder Sonja Warberg på e-mail sosw@toender.dk eller telefon 74 92 94 34.

Har du spørgsmål vedr. uddannelsen generelt, kontakt uddannelses- og udviklingskonsulent Birgit Rasmussen på e-mail birras@toender.dk

Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa

Vi samarbejder med Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa.

Læs mere om skolen på deres egen hjemmeside her