Pædagogisk assistent-uddannelse

Den pædagogiske assistent-uddannelse er en erhvervsuddannelse

Uddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden, færdigheder og kompetencer, så de kan udføre praktisk pædagogisk arbejde på hele det pædagogiske arbejdsmarked i kommuner og regioner med børn og voksne, herunder også målgrupper med særlige behov.

Du er ansat af kommunen eller regionen, som er din ansættende myndighed.

Eleven skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på at varetage jobfunktioner inden for det pædagogiske område i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår.

Uddannelsens længde

Den pædagogiske assistent-uddannelse har en varighed på 2 år og 1,5 måned. Der er to praktikperioder og to skoleperioder.

Adgangskrav

For at kunne søge den pædagogiske assistent uddannelse, skal du have bestået grundforløb 2. Du vil få foretaget en realkompetencevurdering (RKV), som vil vise, om du kan få afkortning af grundforløb 2 og af uddannelsen til pædagogisk assistent. Sidstnævnte vil kræve, at du har minimum 1 års erhvervserfaring som ufaglært indenfor dagtilbuds- eller specialområdet.

Vi går meget op i, at ansøgningerne er udfyldt korrekt og at det nødvendige dokumentationsmateriale er vedlagt. Hvis du er i tvivl om dette, kan du henvende dig til de nævnte kontaktpersoner.

Praktikpladser på den pædagogiske assistent-uddannelse

Praktiksteder tildeles af kommunen og regionen. Praktikken foregår indenfor dagtilbuds- og specialområdet, som er fordelt geografisk over hele kommunen.

Løn under uddannelsen

På den pædagogiske assistent-uddannelse får du løn under hele din uddannelse. Du kan enten få ordinær elevløn eller voksenelevløn.

Ordinær elevløn:

  • Er du under 18 år er lønnen ca. 8.042,84 kr. om måneden.
  • Er du over 18 år er lønnen ca. 10.257,59 kr. om måneden det første år og derefter ca. 10.906,17 kr. om måneden.

Voksenelevløn:

  • Er du over 25 år, har du mulighed for at få voksenelevløn, hvis du opfylder betingelserne for det. Voksenelevlønnen er på ca. 19.480,50 kr. om måneden.

Voksenelevløn kræver mindst ét års ansættelse/erhvervserfaring inden for overenskomstens område med opgaver indenfor dagtilbuds- og specialområdet. Ansættelsen skal have været mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge, og der må tælles fire år tilbage.

Spørg der, hvor du ønsker ansættelse, om du kan få voksenelevløn.

Det er kommunen og regionen du søger ansættelse ved, der afgør om du kan få voksenelevløn.

Kontakt

  • Har du spørgsmål vedrørende praktik, arbejdsplaner, ferie eller lignende, kan du kontakte pædagogisk medarbejder Vera Bergmann på e-mail veb@toender.dk eller telefon 74 92 95 54 / 24 96 01 66.
  • Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen generelt, kan du kontakte uddannelses- og udviklingskonsulent Birgit Rasmussen på e-mail birras@toender.dk

Social- og sundhedsskolen

Vi samarbejder med Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa.

Læs mere om skolen på deres egen hjemmeside her