Vinderforslag til ny skole i Skærbæk offentliggøres

Fire arkitektfirmaer har siden november arbejdet med forslag til, hvordan den nye skole skal se ud, og dommerkomitéen har nu valgt vinderen. De fire forslag bliver ved arrangementet i fritidscenteret præsenteret af dommerkomitéens fagdommere, arkitekt MAA Suna Lian Cenholt, arkitekt MAA Bo Lautrup og ingeniør Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune.
 
Herefter vil borgmester Henrik Frandsen offentliggøre vinderen og sige et par ord, hvorefter ordet gives videre til vinderen.
Vinderforslaget bliver efterfølgende udstillet i Skærbæk, så også byens borgere får mulighed for at kigge nærmere på det.
 
Arbejdet med at bygge ny skole i Skærbæk har været længe undervejs. Oprindeligt var der tale om at renovere den gamle skole på Skolegade. Skolebestyrelsen fik dog den tanke at bygge en ny skole i stedet, og i juni 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at bygge ny skole i Skærbæk.
 
I foråret 2017 var der prækvalifikation, hvor 35 arkitekter bød ind på opgaven med at tegne den nye skole. Fire blev valgt ud til at deltage i konkurrencen, hvor vinderen nu snart kan offentliggøres.
Undervejs i processen har en række foreninger fra lokalområdet været inviteret til møder og workshops, så de har kunnet komme med input og idéer til, hvad skolen skal rumme.
 
Den nye skole bliver placeret i et område sydvest for Skærbæk Fritidscenter, kaldet Oksens Mark.

For dommerkomiteen har det været afgørende, at forslagene til den nye skole tænker naturen ind i byggeriet. Skolen får Nationalpark Vadehavet som nærmeste nabo, og skolen skal være kendetegnet ved den særlige natur, som skolen er placeret i.
 
-  Vi ønsker en bygning, der understøtter identitetsfølelsen blandt beboerne i det omgivende samfund. Vi ønsker en arkitektur, der er i pagt med områdets natur og kultur, siger borgmester Henrik Frandsen.
 
Berit Gad, der er formand for skolebestyrelsen ved Skærbæk Distriktsskole og med i dommerkomitéen, siger, at hun er hun er glad for at arbejdet nu er så langt.

-  Det bliver rigtig spændende at følge med den videre proces. Det har været helt fantastisk at være med helt fra da idéen blev født og til nu. Jeg synes, det er flot at Tønder Kommune er gået ind i projektet med at bygge en ny skole.
 
Det første spadestik til skolen bliver taget i januar 2019, og indtil da skal arbejdet projekteres og i udbud. Udbudsperioden forløber fra 22. oktober 2018 til 15. januar 2019. Skolen forventes at stå klar i maj 2020.
 
Fakta:
Der er afsat 90 millioner kroner til byggeriet af den nye skole i Skærbæk

Dommerkomitéen, der har udvalgt vinderprojektet, består af: borgmester Henrik Frandsen (formand for dommerkomitéen), Henrik Mehlsen (indtil 1.1. 2018 formand for børn- og skoleudvalget), Bo Jessen (formand for Teknik- og Miljøudvalget), kommunalbestyrelsesmedlem Mathias Knudsen, kommunalbestyrelsesmedlem Kim Printz Ringbæk (afløser Lars Rytter), Berit Gad (bestyrelsesformand for Skærbæk Distriktsskole) samt fagdommerne arkitekt MAA Suna Lian Cenholt (udpeget af Arkitektforeningen), arkitekt MAA Bo Lautrup (udpeget af Arkitektforeningen) og ingeniør Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef for Ejendomme, Plan og Drift i Tønder Kommune.

Følgende foreninger har været inviteret til at deltage i arbejdet med den nye skole: Skærbæk Erhvervsråd, Skærbæk Idrætsforening, Områdebestyrelsen - dagtilbud, Skærbæk Lokalråd, Brøns 12-mandsforening, Døstrup-Mjolden Borgerforening, Rømøforeningen, Skærbæk Fritidscenter og Vodder Sogns Lokalråd.