Vi kan skabe gode løsninger i fællesskab

Et nyt år byder på nye muligheder og nye oplevelser. En af de oplevelser, jeg glæder mig rigtig meget til i 2018, er en tur i biografen.

I november får en ny dansk spillefilm med en stjernespækket besætning af skuespillere premiere, bl.a. i Tønder. Filmen hedder "I krig og kærlighed", og en væsentlig del af handingen udspiller sig ved Zeppelinbasen og flyhangaren i Tønder under første verdenskrig. Det er første gang, en dansk spillefilm handler om denne periode i vores historie, og jeg glæder mig til at se filmen på biograflærredet.

Historien om første verdenskrig er en vigtig del af vores identitet her i det sønderjyske. I årene 1914-1918 måtte over 30.000 sønderjyder trække i tysk uniform og deltage i en krig, som ikke var deres. Omkring 5.000 af de sønderjyske krigsdeltagere faldt på slagmarken, og mange andre vendte hjem med alvorlige skader på sjæl og legeme.

Den dag i dag kan mange sønderjyder fortælle om slægtninge, som deltog i krigen, og om familiemedlemmer, som mistede en ægtemand, en far eller en bror under kampene i skyttegravene. Krigen har sat sig spor gennem flere generationer og påvirker stadig mange sønderjyske familier.

Den 11. november 2018 er det præcis 100 år siden, kanonerne endelig tav. Fire års grusom og ødelæggende krig var omsider slut.

100 års dagen for våbenstilstanden er en god anledning til at holde premiere på en film om denne epoke i vores fælles historie.

Med det historiske sted i Soldaterskoven som omdrejningspunkt i den nye storfilm vil Tønder Kommune blive synlig i hele landet som et spændende sted at besøge og udforske.

Derfor er det også glædeligt, at det lykkedes at få flyhangaren på finansloven med 3 mio. kr. til renovering i 2018.  Dermed kan hangaren sikres som et unikt fortidsminde, og der kan arbejdes videre med at udvikle bygningen til et kulturhistorisk formidlingssted af høj karat. Vi får en enestående attraktion, som kan tiltrække rigtig mange mennesker.

Gode lokale kræfter har stået sammen om at sikre den historiske bygning, og vi fik værdifuld hjælp fra folketingsmedlemmerne Eva Kjer Hansen, Henrik Dahl og Susanne Eilersen, der alle engagerede sig stærkt i vores sag.

Museernes fremtid

På den kulturelle front håber jeg også, det lykkes at fastholde og gerne styrke det høje niveau, der i mange år har kendetegnet museerne i Tønder. Vores museer er et kulturelt flagskib, som vi er stolte af, og som betyder rigtig meget for hele området.

Jeg er sikker på, at alle ønsker det bedste for museerne i Tønder. Vi har en fælles interesse i at sikre museernes fremtid og udviklingsmuligheder, og det håber jeg, alle vil arbejde konstruktivt for.

Flere arbejdspladser

Vi har brug for kulturværdier og kulturelle aktiviteter af høj klasse. Det har stor betydning for Tønder Kommunes udviklingsmuligheder.

Vi har også brug for attraktive arbejdspladser. Derfor har Kommunalbestyrelsen taget en række initiativer til at øge antallet af arbejdspladser, og vi vil videreføre indsatsen i det nye år.

Vi har bl.a. arbejdet på at få andel i de statslige arbejdspladser, som regeringen vil flytte ud fra hovedstaden og ind i resten af landet.

Ved første bølge af udflytningen blev Landbrugsstyrelsen på den tidligere kaserne i Tønder tilført 16 nye arbejdspladser. Det er jo ikke voldsomt mange, men vi er glade for hver eneste ny arbejdsplads i Tønder Kommune.

I forbindelse med genopretningsplanen for SKAT gik det noget bedre. Skattecentret på kasernen bliver tilført 80 nye arbejdspladser, og lige nu er SKAT i fuld gang med at rekruttere nye sagsbehandlere til opgaverne i Tønder.

Regeringens beslutning om at tilgodese Tønder med flere skattearbejdspladser blev truffet, efter at Kommunalbestyrelsen sammen med andre gode kræfter i lokalsamfundet havde arbejdet intensivt for at markere os på Christiansborg.

Resultatet viser, at det nytter at gøre en indsats, og derfor vil vi fortsætte bestræbelserne på at gøre opmærksom på Tønder Kommune. Vi vil fortælle, at vi har meget at byde på her i vores del af landet, og vi vil også understrege, at vi har brug for en håndsrækning fra staten til at skabe vækst og udvikling.

Men udflytning af statslige arbejdspladser er ikke det eneste svar på vores udfordringer. Og vi kan heller ikke bare sidde og vente på, at staten kommer og klarer det hele for os. Vi skal selvfølgelig også selv gøre noget. Det har vi altid været vant til her i vores del af landet.

Øget fokus på bosætning

Derfor skruer vi nu endnu mere op for bosætnings- og tilflytningsindsatsen.

Efter nytår tiltræder en initiativrig bosætningskonsulent, og vi opretter et nyt udvalg for bosætning og landdistrikter. Det er et udvalg, som sammensættes af både politikere og lokale borgere, der brænder for at udvikle vores kommune. Jeg forventer mig meget af de nye tiltag på dette vigtige område.

Også på skoleområdet vil der ske meget. Udvikling af folkeskolen i Tønder Kommune er et højt prioriteret tema i den nye byrådsperiode, og jeg ser frem til, at vi i fællesskab får løftet og styrket vores uddannelsestilbud til børn og unge i Tønder Kommune.

Vores Fælles Udviklingsplan

Med en ny Fælles Udviklingsplan har vi udvidet vores værktøjskasse. Vi har gjort os klar til at møde fremtidens udfordringer på en ny måde, hvor vi i højere grad lærer af hinanden og skaber bæredygtige og visionære løsninger - ikke for borgere og erhvervsliv i kommunen, men sammen med borgere og erhvervsliv.

Vi har udpeget fire hovedindsatsområder, som vi vil prioritere og arbejde målrettet og vedholdende med. Områderne er beskæftigelse, erhvervsudvikling, mestring af eget liv og uddannelse.

Sammen skal vi sikre, at flere bliver selvforsørgende, og at vi får skabt flere arbejdspladser i Tønder Kommune. Samtidig er det et mål, at flere borgere bliver i stand til at tage vare på sig selv og deltage i fællesskabet. 

Som nævnt sætter vi også ekstra fokus på uddannelse og har en klar målsætning om at højne det generelle uddannelsesniveau. Ambitionen er, at alle unge i Tønder Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse eller bliver tilknyttet arbejdsmarkedet. Som et af de første skridt har vi samlet medarbejdere, som arbejder med unge og uddannelse, i en ny fælles enhed for at sikre større sammenhæng i indsatsen og øget tilgængelighed for de unge og deres forældre.

Til politisk understøttelse af arbejdet med uddannelse til alle har vi også oprettet et nyt ungeudvalg med repræsentanter for både Kommunalbestyrelsen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Et andet tiltag, som jeg forventer mig rigtig meget af, er etablering af Vækstråd Tønder - et nyt forum, hvor erhvervslivet, detailhandlen, turismen og kommunen sidder ved samme bord for at koordinere erhvervsfremmeaktiviteterne og sikre en mere slagkraftig indsats.

Styr på økonomien

Ved budgettet for 2018 er der også lagt an til, at vi kan videreføre den gode indsats for at skabe udvikling og fremgang i vores område.

Budgettet, som næsten hele Kommunalbestyrelsen står bag, sikrer, at der fortsat er styr på økonomien i Tønder Kommune, samtidig med at der både er plads til investeringer og til at opretholde et højt serviceniveau.

Den nye kommunalbestyrelse skal i gang med at lave en ny udviklingsplan for Toftlund, og vi skal kigge nærmere på, hvordan vi kan udvikle området ved vandrerhjemmet og campingpladsen i Tønder.

Vi fortsætter det ambitiøse udviklingsarbejde i Tøndermarsk Initiativet, og de første indledende skridt til at bygge en ny folkeskole i Skærbæk er taget.

Med budgettet har vi lagt grunden til at udvikle kvaliteten i vores kerneopgaver og til at styrke hele Tønder Kommune som attraktiv turist-, erhvervs- og bosætningskommune.

Fælles løsninger

Det brede samarbejde om budgetlægningen har ikke været et særtilfælde. I hele den forløbne byrådsperiode har vi på en lang række vigtige områder kunnet finde løsninger i fællesskab.

Jeg tror på samarbejde i politik. Jeg tror på, at vi skaber bedre resultater for flere mennesker, når vi laver brede aftaler, hvor så mange som muligt af de 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer er med og har indflydelse.

Det er ikke altid let. For i et demokrati er det politiske styre i sagens natur sammensat af forskellige partier med forskellige holdninger og forskellige bud på løsninger. Men trods forskelligheden vil vi alle det samme: Det bedst mulige for Tønder Kommune og kommunens borgere. Derfor kan vi skabe fælles resultater, hvis vi er åbne og imødekommende over for hinanden. Hvis vi er parate til både at give og tage.

I den forløbne periode har vi bevist, at vi kan skabe løsninger i fællesskab. Det tror jeg også på, vi kan i den nye periode. Efter valget i november er der indgået en bred aftale om konstitueringen. Det lover godt for det arbejde, vi skal i gang med, og som borgmester vil jeg gøre mit til, at det gode samarbejde videreføres i de kommende fire år. Det skal være mit nytårsforsæt. Og det er et nytårsforsæt, jeg agter at holde.

Jeg ønsker alle et rigtig godt nytår.

Henrik Frandsen
borgmester