Vestjyske borgmestre inviterer minister og udvalg på besigtigelse

Udsigten til at få en lang stribe 35 meter høje elmaster placeret i det vestjyske landskab får nu seks vestkyst-borgmestre til at invitere både minister og folketingsudvalg på besigtigelse i området.

Baggrunden for invitationen er Energinets planer om at etablere en ny 400 kV luftledning fra Idomlund i nord hele vejen ned til den dansk-tyske grænse i syd, en samlet strækning på ca. 170 km. Planerne vil indebære, at der på strækningen skal etableres mere end 500 højspændingsmaster hver med en højde på op til 35 meter.

Blandt borgere i de berørte kommuner har planerne vakt stor bekymring, og nu er borgmestrene i Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg og Tønder blevet enige om at søge dialog med Christiansborg.

Den første af to høringsfaser om projekter er i gang lige nu, og borgmestrene H.C. Østerby, Holstebro, Lars Krarup, Herning, Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern, Erik Buhl, Varde, Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg, og Henrik Frandsen, Tønder, har aftalt, at de i fællesskab inviterer energiminister Lars Chr. Lilleholt og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg til en besigtigelse i det vestjyske.

Borgmestrene er enige om, at det er vigtigt at fremtidssikre energiforsyningen, men de har også stor forståelse for den bekymring, borgerne i det vestjyske nærer, fordi de mange høje master vil komme til at virke meget dominerende i landskabet og være til gene for naboer og landmænd.

Derfor vil borgmestrene gerne vise området frem for de ansvarlige politikere på Christiansborg og drøfte både de miljø- og naturmæssige konsekvenser af Energinets planer og mulighederne for at finde alternative løsninger.

På det aller seneste et det desuden kommet frem, at kabellægning ikke er helt så dyrt som hidtil oplyst. Mange kritikere af projektet har peget på, at kabellægning vil være en langt bedre løsning, men forslaget er hidtil blevet afvist bl.a. med henvisning til omkostningerne.

- Med invitationen ønsker vi at bidrage til, at politikerne på Christiansborg har det bedst mulige beslutningsgrundlag. Der er tale om et omfattende projekt, som vil få stor betydning for mange menneskers hverdag, så det er vigtigt at få alle relevante oplysninger og synspunkter frem, siger de seks borgmestre samstemmende.

Borgmestrene ser frem til positiv respons og en god dialog med minister og udvalg.