Vejen er banet for træpromenade i Tønder

Det første færdige projektforslag i Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby er behandlet og godkendt af Midtbyudvalget. En gangbro langs Mølledammen forventes færdig i forsommeren 2020. 

Næste sommer kan du gå langs Mølledammen på en træpromenade i Skulpturhaven. Ikke nok med det, du kan også "gå på vandet" på en cirkelbro, der svæver over vandspejlet. 
Midtbyudvalget, det såkaldte "§17, stk. 4-udvalg", godkendte mandag den 9. december projektforslaget fra rådgiverteamet. Det betyder, at den første spade kan sættes i jorden i Skulpturhaven i det tidlige forår 2020. Midtbyudvalget består af politikere, erhvervsfolk og borgere fra midtbyen i Tønder. 

Projektforslaget for træpromenaden og cirkelbroen ved Mølledammen er det første færdige forslag fra rådgiverteamet, der består af EFFEKT Arkitekter med underrådgiverne Envidan, Trafikplan og Jørgen Overby´s Tegnestue. Teamet står for den landskabsarkitektoniske opgave med at udforme Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby, også kaldet Midtbyplanen. En plan, der skal være med til at løse problemer med stigende regnmængder og samtidig synliggøre midtbyens potentialer. Planen er en del af Tøndermarsk Initiativets seks projektspor og er udarbejdet i samarbejde med borgere og interessenter i byen. Den skal sikre nye byrum og fortællinger gennem nye oplevelser i Tønder.

Netop de nye fortællinger er lykkedes rigtig godt for rådgiverne, mener Borgmester Henrik Frandsen, formand for partnerskabet i Tøndermarsk Initiativet: 
"Jeg synes, der er blevet nikket til et både spændende og modigt projekt fra rådgiverne. Nu glæder jeg mig virkelig til at se skitserne blive til konkrete broer og promenader. Det kommer til at se fantastisk ud, det bliver en helt ny oplevelse at komme til Tønder, og jeg glæder mig til at prøve cirkelbroen af og svæve over Mølledammen," siger Henrik Frandsen.  

Byrums- og klimatilpasningsplanen har i alt syv fokus områder i Tønder. Ud over Skulpturhaven er det Skibbroen, Gråbrødrekvarteret, Torvet, Gågaden, Aktivitetsbåndet langs Laurentiusstrømmen og derudover oplevelsesruter i bymidten. Den omhandler primært torve og pladser, gader og veje, parkeringspladser og passager samt gågaden og de grønne områder.

Illustrationer:
EFFEKT Arkitekter

Fakta

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

 

 

​​​​​​​