Vandråd for hovedvandoplandet 4.1 Vidå/Kruså oprettet

Der er nu oprettet vandråd for hovedvandoplandet 4.1 Vidå/Kruså 

Vandrådene skal arbejde med forslag til fysiske vandløbsindsatser i de vandløb som vurderes i risiko for manglende målopfyldelse på grund af dårlige fysiske forhold. Arbejdet skal være afsluttet senest den 22. september 2020. Desuden vil kommunerne og vandrådene skulle bidrage til den miljørapport (SMV), som skal udarbejdes i forbindelse med arbejdet.

> Se sammensætning af vandråd her