Vandløbsvedligeholdelse 2016

Tønder Kommune har påbegyndt vedligeholdelsen af de offentlige vandløb.

Vedligeholdelsen løber frem til udgangen af oktober måned, med hovedindsatsen i august og september. Den foregår fortrinsvis med gravemaskine monteret med mejekurv.

Grøden bliver fortrinsvis klippet i en slynget strømrende, jf. vandløbsregulativerne. Den afskårne grøde opsamles og lægges ud i marken, uden for 2 meter bræmmen.

Hjælp entreprenøren:

  • Lodsejere langs vandløbene bedes afmærke dræn, mulepumper, hydranter, fiskeredskaber og lignende. Afmærkningen skal være synlig over afgrøden/bevoksningen så skader undgås.
  • Trådhegn vinkelret på vandløbene skal være forsynet med led og håndtag, der kan åbnes af maskinføren.

Entreprenøren eller Tønder Kommune kan ikke gøres ansvarlig hvis ovenstående ikke er overholdt.

Har du spørgsmål om vandløbsvedligeholdelsen kan du kontakte Team Natur og Vandløb på telefon 74 92 92 92.