Vækstråd inviterer til dialog om udvikling

Det nye Vækstråd Tønder har taget fat på at udarbejde en samlet strategi for udvikling af erhverv, turisme og detailhandel i hele Tønder Kommune, og rådet lægger nu op til at inddrage aktører fra alle områder til dialog om emnet.

- Vi skal have lavet en samlet strategi, der favner alle områder og lægger sporene for vækst og udvikling i hele Tønder Kommune de kommende år. Vi har tidligere været samlet for at udveksle ideer, og nu gælder det om at få ideer og forslag konkretiseret til den kommende strategi. Derfor indbyder vi aktørerne inden for erhverv, turisme, detailhandel og kommune til dialog- og inspirationsmøder, oplyser borgmester Henrik Frandsen, der er formand for Vækstråd Tønder.

Der holdes tre møder med ens indhold i tre forskellige byer. Man afgør selv, hvilket af de tre møder, man ønsker at deltage i. Der er planlagt følgende møder:

26. september kl. 17.00-19.00: Løgumkloster Centralhotel, Markedsgade 15, Løgumkloster
9. oktober kl. 18.30-20.30: Indbo Centers centrallager, Fabriksvej 13, Tønder
10. oktober kl. 17.00-19.00: Business Center Brundtland, Brundtlandparken 2, Toftlund

Vækstråd Tønder er nedsat af Kommunalbestyrelsen i samarbejde med erhvervslivet, turismen og detailhandlen i kommunen. Rådet er sammensat af repræsentanter for de fire områder, og opgaven er at udvikle og koordinere erhvervspolitiske indsatser og aktiviteter for at fremme vækst og udvikling i hele Tønder Kommune.

- Med Vækstråd Tønder har vi fået en tværgående platform, hvor vi kan sikre, at vi koordinerer indsatsen og trækker i samme retning. Sammen er vi stærke. Sammen kan vi udrette meget mere end hver for sig, så jeg håber på stor opbakning til dialogmøderne. Udvikling og vækst er i alles interesse, siger borgmester Henrik Frandsen.

Fakta

Program for møderne:

  1. Velkomst og præsentation af Vækstråd Tønder ved borgmester Henrik Frandsen, formand for vækstrådet
  2. Præsentation af tværgående projekter ved medlemmer af vækstrådet
  3. Workshop: Deltagerne bidrager med input
  4. Orientering om det videre arbejde
  5. Afrunding

Vækstråd Tønders sammensætning:

Iver Gram, Rømø-Tønder Turistforening
Martin Iversen, turismeaktør
Henrik Clausen, erhvervsaktør
Henning Nielsen, Tønder Erhvervsråd
Anders Jacobsen, Detailforum
Amit Mozumdar, Detailforum
Henrik Frandsen, Tønder Kommune, formand
Klaus Liestmann, Tønder Kommune
Keld I. Hansen, Tønder Kommune