Vadehavets børn får naturen og kulturen ind under huden

Nu rykker naturen og kulturhistorien i vadehavsområdet for alvor ind i undervisningen i Tønder Kommune. Eller rettere: Undervisningen rykker ud til naturen og kulturhistorien.

Tønder Kommune og en række lokale aktører har nemlig indgået en aftale om, at oplevelser og læring ved verdens største tidevandsområde skal være en del af hverdagen i kommunens daginstitutioner og dagpleje og indgå i undervisningen for alle folkeskoleelever fra 0. til 8. klasse. Senere kommer 9. klasse også med.

Projektet, der har titlen ”Jeg bor ved Vadehavet”, er tænkt som en naturfaglig og kulturhistorisk rygsæk til børnene. Med rygsækken bliver børnene i vadehavskommunen udstyret med en god bagage af viden og forståelse for den særegne natur og kulturhistorie, de er rundet af. Børnene får med andre ord vadehavsområdets DNA ind under huden.

Til glæde for 3.800 børn

De ca. 1.200 børn i kommunens daginstitutioner og dagplejen og de godt 2.600 børn i folkeskolens 0.-8. klasse kommer fra næste skoleår til at arbejde med forskellige læringsforløb, hvor ture ud i naturen og besøg på lokale formidlingssteder vil være en central del af forløbet. Ved besøgene møder børnene engagerede naturvejledere og kulturformidlere med stor viden om områdets særlige natur og kultur.

Undervisningsforløbene er tilpasset de enkelte årgange, og temaerne er bl.a.: Naturen i nærområdet, mølleri, teknologi og vindkraft, hollandske fliser, Vadehavet ved Vidåen, livet i jernalderen, kniplinger, mødeldesigneren Hans J. Wegner, Vadehavet ved Rømø og bunkere på Rømø. 

Partnerne i projektet er Naturcenter Tønnisgård, Hjemsted Oldtidspark, Naturstyrelsen og Museum Sønderjyllands afdelinger i Tønder med Højer Mølle, Kulturhistorie Tønder, Drøhses Hus og Kunstmuseet i Tønder. Alle projektpartnere stiller vejledere/formidlere til rådighed.

Nationalpark og verdensnaturarv

Den danske del af Vadehavet har været nationalpark siden 2010 og blev optaget på UNESCO’s liste over verdensnaturarv i 2014. Nationalpark Vadehavet, der har sekretariat på Rømø, bakker ligesom projektpartnerne initiativet op og ser store formidlingsmæssige perspektiver i det.

Indgåelse af den nye aftale blev markeret med et arrangement på Naturcenter Tønnisgård, hvor der udover taler og underskrivelse af aftalen også var prøver på nogle af de aktiviteter, der venter børnene efter sommerferien.

Klik på linket herunder for at se et bilagshæfte med beskrivelse af de enkelte forløb.