Vadehavet under overfladen

Vi dykker ned under vandoverfladen, når Nationalpark Vadehavet og Vadehavets Formidlerforum onsdag den 14. marts holder temamøde om marin naturforvaltning.

Med udgangspunkt i, at ”uden liv under vand, intet liv over vandet” vil fire oplægsholdere bidrage med hver deres vinkel til at belyse temaet marin naturforvaltning med perspektivering til Vadehavet.

De fire oplæg har disse overskrifter:

  • Kystforvaltning af marin fisk, v. Josianne Gatt Støttrup, DTU Aqua
  • Forandringer i det marine økosystem og udfordringer i naturforvaltningen (set med forskerblik fra den tyske del af Vadehavet), v. Prof. Dr. Karen Wiltshire, Alfred-Wegener-Institut, Sylt Tyskland
  • Dialogbaseret naturudvikling i kommunalt regi, v. Bo Levesen, Vejle Kommune
  • MiljøDNA – Hele økosystemet i en vandprøve?, v. Sune Agersnap, AstaCon og Statens Naturhistoriske Museum.

Temamødet om forvaltning af naturen i vandet holdes onsdag 14. marts kl. 17-20 på Fiskeri- og Søfartsmuseet, Tarphagevej 2, Sædding, 6710 Esbjerg V. Fra kl. 16.45 er der velkomst og kaffe, og undervejs er der en pause, hvor der serveres der en let anretning. Mødet slutter med diskussion og opsamling.

Det er gratis at deltage i temamødet, men interesserede bedes tilmelde sig ved henvendelse til Nationalpark Vadehavet på mail vadehavet@danmarksnationalparker.dk senest den 7. marts.

Fakta
Nationalpark Vadehavet arbejder løbende på at udbrede kendskabet, lokalt og nationalt, til naturen og kulturen, der er grundlaget for Vadehavets udpegning som nationalpark og som UNESCO verdensarv. Som et led heri holdes årlige temamøder om udvalgte emner.

Efter temamødet vil oplæggene blive redigeret og udgivet som et temahæfte, så også interesserede, der ikke har mulighed for at deltage, kan få glæde af den store viden, oplægsholderne deler ud af.

Temamødet er det 10. i rækken om Vadehavets natur og kulturhistorie, som arrangeres af Vadehavets Formidlerforum for Nationalpark Vadehavet og har til formål at opbygge netværk og samarbejde mellem forvaltning, formidling, forskning og lokalbefolkning. Temamøderne skal bidrage til at udbrede kendskabet til nationalparkens natur og kulturhistorie på alle niveauer og herigennem blive et aktiv for egnen.