Ungeprofilundersøgelse lukkes efter kritik

En ungeprofilundersøgelse bliver lukket, og alle data slettes, fordi det har vist sig, at undersøgelsen ikke har været tilstrækkeligt anonymiseret. Risikoen for, at de unges data falder i forkerte hænder er dog minimal.

Undersøgelsen er gennemført af Komiteen for Sundhedsoplysning i 44 kommuner, deriblandt Tønder.

Formålet med undersøgelsen er at få viden til at prioritere og gennemføre målrettede sundhedsindsatser blandt de unge.

Undersøgelsen er tilbudt til elever på folkeskoler, fri- og privatskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser. Desuden er unge op til 30 år uden for uddannelsessystemet tilbudt at deltage gennem en invitation i deres e-Boks.

Det er nu konstateret en beskeden risiko for, at deltagerne kan identificeres. Hvis de medarbejdere, der har adgang til at trække data fra undersøgelsen, samtidig kender de unge, kan de i nogle tilfælde regne ud, hvem der har svaret hvad. Kun ganske få medarbejdere kan trække data ud, og de har naturligvis tavshedspligt. Det er ikke muligt for udenforstående at trække data fra undersøgelsen. Udenforstående kan derfor ikke skaffe sig adgang til de unges oplysninger.

Men selv om risikoen for datalæk er begrænset, har Komiteen for Sundhedsoplysning besluttet at lukke al adgang til undersøgelsen, og alle data, som er trukket, bliver slettet i alle deltagende kommuner.

Samtidig er der iværksat en proces til at sikre fuld anonymitet fremadrettet.

Tønder Kommune har skrevet til alle berørte forældre og elever i kommunen for at orientere direkte om situationen.