Ungeindsatsen i Tønder Kommune slår alle rekorder

Flere og flere unge i Tønder Kommune kommer væk fra ledighed og i gang med uddannelse eller job.

Nye tal viser, at antallet af borgere på uddannelseshjælp i kommunen er nedbragt fra 300 i maj 2016 til 221 i maj 2017. Det vil sige, at 79 unge under 30 år er flyttet fra passiv forsørgelse til aktiv uddannelse eller beskæftigelse.

Dermed placerer Tønder Kommune sig helt i top i forhold til de 15 jobcentre, kommunen normalt sammenligner sig med, når det gælder om at aktivere de unge.

- Det er jo fantastisk og et utroligt glædeligt budskab, først og fremmest for de unge, som nu får præcis den hjælp, der skal til for at komme videre i livet. Den positive udvikling er resultatet af en massiv investering i ungeindsatsen i Tønder Kommune, og det er i den grad lykkedes at samle kræfterne til gavn for de unge, siger formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune, Susanne Linnet.

Nem adgang til vejledning på Campus
Omdrejningspunktet for indsatsen er den tværfaglige Ungeindsats i Campus Tønder, hvor unge har nem adgang til vejledning og uddannelse i et åbent og tilgængeligt miljø. I Campus indgår Jobcentrets ungeindsats, kommunens uddannelsesvejledere og de lokale uddannelsesinstitutioner i et tæt og forpligtende samarbejde.

Uddannelse har absolut første prioritet, når ungeenheden sammen med den unge skal lægge en plan for fremtiden. Men blikket er også rettet mod job og beskæftigelse som en farbar vej til selvforsørgelse.

Zarif fik job i Tønder
Det kan 28-årige Zarif Kamal fra Afghanistan tale med om. Zarif kom til Tønder i starten af 2010 og har i tidens løb været i forskellige praktikker kombineret med danskundervisning.

Fra 1. april 2017 har Zarif fået fast arbejde i virksomheden SAPA Precision Tubing i Tønder takket være en målrettet indsats i Campus i samarbejde med SAPA Precision Tubing og Jobcenterts Virksomhedsservice.

- Siden jeg kom til Tønder, har jeg prøvet lidt af hvert, men har især haft stor gavn af den hjælp, jeg har fået fra Ungeenheden i Campus, siger Zarif Kamal.

- De har været super gode til at motivere mig - og i det hele taget stået klar med støtte og gode råd, når jeg havde allermest brug for det. Medarbejderne i Tønder i ungeenheden og virksomhedskonsulenten har virkelig troet på mig. Derfor fik jeg mulighed for at komme i praktik ved SAPA Precision Tubing. Og det blev mit held at komme i en afdeling med tålmodige og forstående kolleger, som i fællesskab har lært mig op, så praktikken nu er byttet ud med en ansættelse.

Bevidsthed om det sociale ansvar
SAPA Precision Tubing er en stor international virksomhed, hvor vækst og udvikling bl.a. afhænger af en veluddannet medarbejderstyrke og adgang til kvalificeret arbejdskraft.

- Som lokal aktør er vi i høj grad bevidste om vores sociale ansvar og forpligtelse til også at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet. Vi påtager os meget gerne et socialt ansvar og har i øvrigt en lang tradition for et godt og tæt samarbejde med Tønder Kommune for at få ledige i beskæftigelse, siger HR-Director Karin Søndergaard, SAPA Precision Tubing.

Værkfører Henrik Snitgaard fra SAPA Precision Tubing supplerer:

- I Zarifs tilfælde er ansættelsen resultatet af et langt sejt træk, hvor Zarif skridt for skridt er blevet skolet og oplært i jobfunktionerne.  Og det er ikke mindst kollegernes indsats og store fortjeneste, at det er lykkedes at integrere Zarif i arbejdsfællesskabet.

Zarif Kamal fra Afghanistan er glad for at have fået fast arbejde hos SAPA Precision Tubing i Tønder