Udsigt til nye vådområder i Tønder Kommune

Landbrugsstyrelsen har bevilliget 24 millioner kroner til to nye vådområder i Tønder Kommune. Det er dog endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt vådområderne bliver til noget eller ej, da det afhænger af, om man kan få aftaler med de berørte lodsejere.

To nye vådområder er måske på vej til Tønder Kommune. Finansieringen er i hvert fald på plads, da Landbrugsstyrelsen under staten har bevilliget 24 millioner kroner til de to projekter, der ligger henholdsvis øst for Rejsby og ved Arnå ved Alslev. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at projekterne bliver til noget.

- Det er helt op til lodsejerne om de vil lægge jord til projekterne, og for manges vedkommende er det en forudsætning, at vi kan tilbyde dem erstatningsjord, fortæller miljømedarbejder ved Tønder Kommune, Simon B. Petersen.    

Hovedformålet med vådområderne er at fjerne kvælstof for at nedbringe belastningen med næringsstoffer i havmiljøet. Kvælstof løber lidt simpelt sagt via markene ned til vandløbene og derfra ud i havet. Ved at lægge markerne om til natur og gøre dem våde igen, så får man nogle bakterier, som fjerner kvælstof og omdanner det til luftbåren kvælstof, som ikke er skadeligt for vandmiljøet.

Derudover giver vådområder en række afledte positive effekter. Det kan f.eks. være i forhold til natur og biodiversitet, rekreative værdier i lokalområdet, klimatilpasning og en bedre placering af landbrugsarealer i forhold til den enkelte lodsejers drift. 

Hvis alt går efter planen forventer Tønder Kommune at have etableret de to vådområder i 2022.

Grundlaget for arbejdet med at etablere vådområder er bundet op i vandområdeplanen, der er vedtaget af Folketinget. Her har landbruget fået lov til at gøde mere, mod at der rundt om i landets bliver etableret vådområder, der kan kompensere for den ekstra gødning. Vådområdeindsatsen er en bunden opgave for kommunerne.

Formanden for Teknik og Miljøudvalget Bo Jessen ser frem til en god proces sammen med landbruget.

- Vi har her fået en meget stor opgave med en kort tidsfrist. Vi vil bestræbe os på at få en rigtig god dialog med den enkelte lodsejer. Jeg vil opfordre alle til at gå ind i forhandlingerne med et åbent sind. Det er meget vigtigt for både landbruget og for kommunen, at denne opgave løses, og at vi viser, at vi kan løfte den stillede opgave i fællesskab, udtaler Bo Jessen.   

Det næste skridt i de to projekter er opstart af en jordfordeling, som alle berørte lodsejere bliver inviteret til. Jordfordelingen gennemføres af Landbrugsstyrelsen og forventes startet medio 2019.

Fakta :

  • Området ved Arnå er på cirka 93 ha langs åen. Der er bevilliget 18 millioner kroner til projektet, som berører 18 lodsejere. Dette projekt fjerner cirka 3.800 kg kvælstof fra vandmiljøet årligt.
  • Området ved Rejsby Å og Kanal er på cirka 37 ha og berører tre lodsejere. Der er bevilliget seks millioner kroner til projektet, som fjerner 3.500 kg kvælstof fra vandmiljøet om året.