Udsatte kontanthjælpsmodtagere får nu en ekstra håndsrækning

Tilbage i januar 2017 proklamerede den dengang nyudnævnte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at der skulle ske en systematisk gennemgang og oprydning af kommunernes kontanthjælpssager.

 

Som ny minister for området fandt han det dybt bekymrende, at der på landsplan var 10.000 borgere, der havde modtaget kontanthjælp i mere end 5 år. Han mente, at disse mennesker skulle hjælpes videre i livet.

 

Med baggrund heri afsatte regeringen godt 262 mio. kr. for at booste og målrette indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne i landets kommuner. Tønder Kommune har af disse midler fået tildelt godt 1,5 mio. til at styrke indsatsen for de ca. 130 Tønder-borgere, som har været mindst fem år i kontanthjælpssystemet.

 

Pengene bliver i Tønder Kommune anvendt på at skabe bedre mulighed for en individuel og konkret hjælp til borgerne - lige fra selve sagsbehandlingen og hele vejen til job.

 

Personlig jobformidler

I Tønder Kommune vil den enkelte kontanthjælpsmodtager nu - sammen med sin sagsbehandler - grundigt gennemgå og lægge en plan for, hvad der præcist skal sættes i værk for at hjælpe borgeren videre i livet.

 

Herefter tildeles alle, der kan have gavn af det, en personlig jobformidler. Den personlige jobformidler har et bredt kendskab til områdets virksomheder og skal hjælpe til med at finde det rigtige jobmatch.

 

Vender bunken

Indsatsen er nu skudt i gang i Tønder Kommune, og det glæder formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Susanne Linnet:

 

- I Tønder vender vi også bunken og gennemgår sagerne med nye øjne. Hele øvelsen går ud på, at udsatte ledige får en ny chance for at komme tilbage i beskæftigelse. Den lange periode uden for arbejdsmarkedet gør det ekstra vanskeligt. Og når man har modtaget kontanthjælp i fem år eller mere, kan der være lang vej til et ordinært job. Men alle kontanthjælpsmodtagere skal have en ny chance og kan i et eller andet omfang gøre nytte på arbejdsmarkedet. Det er jeg helt overbevist om, udtaler Susanne Linnet, formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune.

 

Det kræver en stor indsats fra alle parter, og der er desværre ikke en enkelt opskrift på et succesfuldt forløb, fortæller Susanne Linnet:

 

- Nogle borgere vil med lidt hjælp og det rigtige jobmatch relativt hurtigt komme på rette spor. Andre behøver mere støtte og et noget længere tilløb for at nå målet. Og så vil der desværre også være borgere med massive problemstillinger, der forhindrer en tilbagevenden til arbejdsmarkedet, dem skal vi så hjælpe videre derfra på en anden måde.

 

Rammerne og beredskabet er nu på plads, og personalet er godt rustet til at løfte opgaven. En opgave, som kræver et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde mellem medarbejdere i Tønder Kommune og de borgere, der gennem projektet bliver en del af denne satsning.

 

Fakta:

Satspuljemidlerne kan søges af alle landets kommuner med borgere i målgruppen og der er i alt afsat 262,5 mio. kr. for perioden 2017-2019 til initiativet "Flere skal med". I alt 89 kommuner deltager og deres indsats vil blive understøttet af processtøtte og løbende monitoreret.

I Tønder kaldes projektet "En ny chance".