Tre bygninger præmieret for bygningskultur

En særlig indsats for at bevare og sikre vores bygningskultur blev påskønnet, da Tønder Kommune i dag uddelte den årlige bygningspræmie i tre forskellige kategorier.
 
Præmien, der består af et messingskilt til ejendommen og 5.000 kr., gik i år til ejendomme i og ved Højer, Bredebro og Ballum.
 
Møllehuset ved Ballum Pumpemøller, der i dag er indrettet som museum for Ballum enge og bevandningsmøllerne, fik præmien i kategorien Kulturarv.
 
Ejendommen på adressen Storegade 33 i Bredebro blev præmieret i kategorien Byggeri, og i Højer faldt valget i kategorien Erhvervsbyggeri på den trelængede gård på Østerende 1, der i dag blandt andet fungerer som fotostudie.
 
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Bo Jessen, stod for uddelingen af de tre præmier, og han understregede ved uddelingerne, at mange mennesker og virksomheder rundt om i Tønder Kommune gør en stor indsats for vores bygningskultur.
 
- Vores helt særegne bygningskultur her i landsdelen er en væsentlig del af vores historie, identitet og selvforståelse. Derfor er det med stor glæde, at vi igen og igen kan konstatere, at vi i Tønder Kommune værner om vores bygningskultur. Det er dét, vi med denne fortjente præmiering sætter spot på, udtaler Bo Jessen.
  
Det var syvende gang, Tønder Kommunes bygningspræmier blev uddelt. Første gang var i 2012.

Om prismodtagerne:
 
Møllehuset ved Ballum Pumpemøller, Ballum Sluse 7, Bredebro, kategorien Kulturarv

Foreningen til Ballums enges bevaring har restaureret Møllebygningen og Møllerne i Ballum enge.
Det er en forening af Ballum-borgere, som driver det, og det er i 2017 restaureret for over 800.000 kr.
 
Den lille bygning i det lokale formsprog og med en tradition beliggenhed på et værft, danner sammen med de to pumpemøller et fint lille anlæg, som fortæller om kulturhistorien og livet i marsken.
 
Bygningen er blevet renoveret med nye spær, nyt tegltag og en del af murværket er skiftet. Fugerne er blevet opstreget, hvilket har været typisk for egnen.
 
Pumpemøllerne er totalrenoveret, der er opsat nye broer og stakit omkring dem. Oprindeligt blev to møller i 1842 sat op i marsken for at pumpe vand op i grøfterne til bøndernes græssende dyr.
 
Det lille anlæg danner et landemærke i det helt åbne landskab og er en vigtig del af fortællingen om livet i marsken og af stor betydning for turismen og formidlingen af Vadehavsområdet. Det danner et lille fint kulturhistorisk anlæg.

Storegade 33, Bredebro, kategorien Byggeri
Det tidstypiske trempelhus er ved renoveringen blevet tilbageført. Taget er udskiftet fra eternittag til et tagpaptag. Vinduerne er skiftet til T-vinduer, murværk er repareret. Hoveddøren er skiftet til en ny fyldingsdør med glaspartier og overvinduer.
 
Bygningen er et af de typiske trempelhus med fine tidstypiske detaljer i murværket, som bryn over vinduer, gesims med savtak og blokgesims samtidig med, at bygingen har bevaret sit tidstypiske udhæng med synlige spær med svejfede spær ender.
 
Bygningen repræsenterer de mindre boliger, som er opført ud mod hovedgaden og er et fint eksempel på sin tids byggestil, hvor detaljerne i murværket er bevaret. Ved renoveringen er huset tilbageført og er en fin repræsentant for byggestilen fra den tyske periode.
 
Østerende 1, Højer, kategorien Erhvervsbyggeri
Det gamle stuehus er blevet gennemgribende restaureret både indvendigt og udvendigt. Termoruder er erstattet af nye vinduer med koblere rammer, stråtaget delvis skiftet, facaderne er gennemgået og sten er udskiftet med tilsvarende ældre mursten fra en nedtaget ejendom på den tyske side.
 
Hoveddøren er udskiftet med en ny kopi af den tidligere dør.
 
Laden er renoveret og har fået en delvis ny tagkonstruktion, nyt stråtag og nye porte.
 
På gårdspladsen er betonsten udskiftet med piksten.
 
Det trelænget gårdanlæg er fra 1827 og er en af byens få bevarede gårde med en fin brolagt gårdsplads. Efter renoveringen fremtræder gården som et smukt eksempel på den lokale byggeskik, vestslesvigsk byggeskik.