Tre bygninger fik præmier

Harknagvej 23, Husum-Ballum

Når Tønder Kommune en gang om året uddeler bygningspræmier, er det en rigtig festdag. En fest og en hyldest til den særlige indsats for vores fælles kulturarv, konstaterede formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Bo Jessen, ved årets præmieuddelinger i dag, tirsdag.

Sammen med nogle af sine udvalgskolleger var Bo Jessen på en lille turné rundt i kommunen for at uddele bygningspræmier for 2018 i tre forskellige kategorier.

Turen begyndte fra morgenstunden i Husum-Ballum. Her blev ejendommen Harknagvej 23, tilhørende Minna og Josef Soberra, præmieret i kategorien kulturarv.

Næste stop var i Møgeltønder, hvor årets bygningspræmie i kategorien nybyggeri og renovering gik til ejendommen Kogen 1, der er genopført efter en brand. Huset tilhører Carina og Thomas Thimsen.

Sidst på formiddagen sluttede præmierundturen ved ejendommen Søndergade 1 i Højer, hvor bygningsdelen ud mod Søndergade med Højer Pølsers butik fik præmien i kategorien erhvervsbyggeri.

Anerkendelse og synliggørelse

Ved uddelingerne nævnte Bo Jessen, at bygningskulturen er en vigtig del af vores identitet og selvforståelse. Derfor ønsker Tønder Kommune med præmieuddelingen dels at påskønne og anerkende den gode indsats for at bevare og videreføre bygningskulturen og dels at fremhæve de gode eksempler til inspiration for andre.

 - Rundt om i alle hjørner af kommunen er der høj bevidsthed om bygningskulturens værdi og betydning for vores hverdag og vores fællesskab. Alle steder er der stor vilje til at bruge ressourcer og yde en indsats for at sikre og videreudvikle bygningskulturen. Denne bevidsthed og vilje er virkelig en fest og en præmie værd, bemærkede udvalgsformanden.

Tønder Kommune har uddelt bygningspræmier hvert år siden 2011. Alle kan være med til at foreslå kandidater til prisen, og på baggrund af de indkomne forslag vælger Teknik- og Miljøudvalget årets vindere.

Præmien består af et kontant beløb på 5.000 kr. og en plakette til at sætte på bygningen, så alle kan se, at denne bygning er noget helt særligt.   

 

Fakta om modtagerne af bygningspræmierne 2018:

Kategori 1, kulturarv: Harknagvej 23, Husum-Ballum, tilhørende Minna og Josef Soberra

Bygningen er et lille længehus med stråtag. Bygningen er fra 1633 og fremstår i dag med et udskud, der dækker det meste af nordfacaden. Det er en egnstypisk bygning i rød blank mur med tidstypiske detaljer og frontkvist over hoveddøren. 

Bygningen er delvis genopbygget efter en brand, hvor stråtaget og døre og vinduer er fornyet. Bygningsfredningen er opretholdt. 

Bygningen fremstår i dag som et fint eksempel på den egnstypiske arkitektur i Vadehavsområdet.

Kategori 2, nybyggeri og renovering: Kogen 1, Møgeltønder, tilhørende Carina og Thomas Thimsen

Bygningen er et nybyggeri, en vinkelbygning opført i 2017-2018. Bygningen er opført i rød blank mur med stråtag i en arkitektur, der svarer til den tidligere bygning, som er nedbrændt.

Hovedbygningen er et 18 fags hus med en lille frontkvist på havesiden og nærmest ¾ valmet stråtag med skorsten.

Bygningen har rytmiske og ensartede facader, der giver et roligt udtryk. Bygningens arkitektur og udformning er indpasset i bybilledet og understøtter de øvrige bygninger i bymiljøet i Møgeltønder.

Kategori 3, erhvervsbyggeri: Søndergade 1, Højer, tilhørende Højer Pølser

Præmien går til den del af bygningskomplekset, der ligger ud mod Søndergade, hvor butikken ligger. Bygningen har en typisk arkitektur fra omkring år 1900, opført i rød blank mur med murværksdetaljer og er en del af husrækken i Søndergade. 

Gadefacaden og gavlen hen mod Torvet er ommuret og istandsat, og der er tilbygget et vindfang, som indgang til butikken. Tidligere var gadefacaden og gavlen flisebeklædt med store liggende butiksvinduer.

Ved ombygningen og tilbageførslen er der opnået harmoni i den samlede bygning, og bygningens fremtræden er med til at understøtte hele gademiljøet og har givet et løft til bymiljøet.

Højer Byfond, der er en del af Tøndermarsk Initiativet, har ydet tilskud til den udvendige renovering.

Læs om tidligere præmieringer her

Kogen 1, Møgeltønder

 

Søndergade 1, Højer