Topkarakterer til plejecentre og korttidscenter

Meget tilfredsstillende. Sådan lyder den uvildige bedømmelse af fem plejecentre i Tønder Kommune. De fem plejecentre har i løbet af sommeren haft uanmeldt tilsynsbesøg af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO.

Samtidig bliver et af kommunens korttidscentre placeret i den bedste kategori af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Formålet med tilsynet på plejecentrene er at kontrollere, om beboerne får den hjælp, de har ret til. Samtidig bliver det vurderet, om serviceniveauet lever op til den standard, Kommunalbestyrelsen har fastlagt, og om indsatsen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

- Resultatet er overordentlig tilfredsstillende. Det er glædeligt at få dokumenteret, at beboerne på vores plejecentre har gode forhold og får en omsorgsfuld pleje, siger formanden for kommunens Sundhedsudvalg, Irene Holk Lund.

I tilbagemeldingerne fra BDOs tilsynsbesøg konstateres det bl.a., at beboerne er meget tilfredse, og at plejecentrene bl.a. har stor fokus på madens og måltidets betydning for beboernes livskvalitet.

Det bemærkes også, at plejecentrene tilbyder relevante og varierende aktiviteter både i fællesskab og for den enkelte beboer, og at beboerne har stor medindflydelse og selvbestemmelse.

- De forhold, BDO fremhæver i tilsynsrapporterne er meget væsentlige og noget, vi har stor fokus på og prioriterer højt. Det er også forhold, som vi helt bevidst har valgt at bruge vores andel af værdighedsmilliarden på. Så nu kan vi se sort på hvidt på, at værdighedsmilliarden virkelig kommer de ældre til gavn i Tønder Kommune. Pengene bliver brugt til det, de er tiltænkt, siger Irene Holk Lund.

De fem plejecentre, der er blevet bedømt, er Lindevang i Løgumkloster, Richtsens Plejecenter og Leos Plejecenter i Tønder, Møllevangen i Agerskov (er nu overgået til friplejehjem) og Solgården i Bedsted.

Derudover har Korttidscenter Syd i Tønder haft tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægen). Her har formålet været at vurdere patientsikkerheden.

Styrelsen konstaterer, at korttidscentret fremstår veletableret med gennemtænkte systematiske procedurer med fokus på patientsikkerheden.

Styrelsens vurdering tager afsæt i 39 konkrete målepunkter, og alle var opfyldt.

- Samlet set har styrelsen placeret korttidscentret i den bedste af i alt fire kategorier. Det kan vi selvfølgelig også kun være tilfreds med, siger sundhedsudvalgsformanden.

Fakta:

Tønder Kommunes andel af Værdighedsmilliarden på 8,4 millioner kr. anvendes i 2017 på følgende fire hovedområder:

Selvbestemmelse
Mere tid til borgerne på plejecentre og i hjemmeplejen. På plejecentre får hver beboer en halv time ekstra hjælp pr. uge. I hjemmeplejen er plejepakkerne opjusteret med mellem 1 og 5 minutter pr. dag

Livskvalitet
Øget Livskvalitet for demente. Videreudvikling af Tønder Kommune som et demensvenligt samfund. Øget rådgivning til borgere med demens og deres pårørende. Sparring og hjælp til plejepersonalet om f.eks. kommunikation med demente.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Mere sygepleje på plejecentrene.

Mad og ernæring
Mere tid til det gode måltid. En halv time ekstra personaletid pr. dag pr. bo-enhed på plejecentrene.