Tøndermarsken samler gode ideer til ruter og stier

Tøndermarsk Initiativet inviterer til åbent dialogmøde om de ruter og stier, der i fremtiden skal være med til at øge tilgængeligheden og formidle marsken til både lokale og turister. Mødet finder sted på Rudbøl Grænsekro mandag den 18. september. Her præsenteres hovedtrækkene, og deltagerne kan melde sig til stilaugene. 

- Det kræver en tæt og åben dialog at etablere vandrestier, og vi har allerede stort fokus på at snakke med de lodsejere, der kan komme til at lægge jord til stierne. Men vi vil selvfølgelig gerne have så mange som muligt involveret i processen med at formidle den fantastiske natur i området, og derfor inviterer vi nu alle interesserede til dialogmøde, siger Karsten Jensen, der er projektchef i Tøndermarsk Initiativet 

På mødet kan deltagerne høre mere om den kommende vandrerute, Marskstien, gennem Tøndermarsken, lokale stisløjfer og planerne for formidlingen af Tøndermarskens natur og kultur. Samtidig opfordres interesserede til at melde sig til et af de lokale stillaug, der er med til at udpege de mest interessante ruter i lokalområderne. 

- Vi har simpelthen brug for de lokales hjælp til at etablere stierne - for de kender marsken og ved, hvor man skal gå hen og opleve de allerskønneste perler i hele området. På den måde kan vi skabe en attraktion, der viser det bedste, vi har at byde på, understreger Christa Jørgensen, der er fagchef for Miljø og Natur i Tønder Kommune. 

Stier til alle

Den 52 kilometer lange Marsksti bliver Danmarks eneste vandrerute uden asfalt - kun strækningerne gennem byerne vil være asfalteret. Den endelig linjeføring arbejdes der stadig på i samarbejde med lodsejere og borgere, men vandrestien har potentialet til at tiltrække rigtigt mange turister. 

- Bare i Tyskland har vandreforeningerne 1,2 millioner medlemmer, og folk rejser gerne efter de gode vandreruter. Derfor skal Tøndermarsken naturligvis også tilbyde en attraktiv og spændende rute, der er indrettet til både øvede vandrere og dem, der på en søndagstur tager en lille bid af turen, siger Christa Jørgensen.

Og Marskstien og stisløjferne skal være for alle - også dem, der normalt bor og arbejder i og omkring Tøndermarsken.

- Området skal ikke kun indrettes på turister, for det er også i høj grad en del af lokalbefolkningens hverdag. Og vi håber, at både vandreruten, stierne og formidlingsstationerne vil være med til at give de lokale nye muligheder for at opleve og nyde det unikke område, som de bor i, siger Christa Jørgensen.

Alle er velkomne til at deltage i dialogmødet den 18. september, og tilmelding er ikke nødvendig.  

Program for dialogmødet på Rudbøl Grænsekro

Kl. 19.00 Velkomst ved udvalgsformand Bo Jessen
Kl. 19:10 Præsentation af projektet v. Christa Jørgensen og Rico Boye Jensen
Kl. 19:40 Spørgsmål
Kl. 20:00 Kaffe og arbejde i grupper, hvor der kan stilles forslag til stiforløb mm.
Kl. 20:45 Opsamling af gruppernes forslag og det videre forløb

Fakta om delprojekt ruter og stier

Anlæggelse af nye ruter og stier er et af hovedindsatsområderne i Tøndermarsk Initiativet. Udover den fysiske etablering af stier fokuserer projektet på at formidle marskens historier og anlægge faciliteter langs stierne gennem blandt andet flere formidlingsstationer for eksempel i Vidåslusens tårn. Første etape af de nye ruter og stier forventes indviet i 2018, mens det endelige arbejde med alle stier og tilknyttede faciliteter vil stå færdigt i 2019.