Tønder skruer op for brandingindsatsen

Tønder Kommune skal være bedre kendt for de gode muligheder og den positive udvikling. Derfor skruer det nye Vækstråd Tønder kraftigt op for brandingindsatsen, og som et af de første initiativer vil vækstrådet nu udvikle et stærkt og slagkraftigt slogan for hele området.

- Hvis vi virkelig skal trænge igennem og sætte Tønder på landkortet, skal vi være bevidst om, hvordan vi vil identificere os selv, og hvad vi vil brande os på over for omverdenen, siger medlem af Vækstråd Tønder, Iver Gram, turistchef hos Rømø-Tønder Turistforening og direktør i Sort Safari.

- Formålet med det kommende slogan er at øge omverdenens kendskab til Tønder Kommune og at forbedre vores image. Vi sætter dette arbejde i gang som det første, for det vil på mange måder ligge til grund for de andre indsatser, vi vil arbejde med i Vækstrådet, tilføjer Iver Gram.

Arbejdet med det kommende slogan bliver også en vigtig del af processen med at skabe en fælles kernefortælling om Tønder Kommunes mange positive historier og seværdigheder.

Samtidig forventer Vækstrådet, at en styrket brandingindsats bl.a. kan bidrage til, at det bliver lettere at rekruttere arbejdskraft, så mulighederne for at drive virksomhed i kommunen også forbedres.

Kommunen bakker op

Beslutningen om at udvikle et slogan er truffet af Vækstrådet på mødet den 22. januar.

Tønder Kommune har valgt at støtte projektet med op til 250.000 kr. i et udbud, der skal samle lokale kræfter om at udvikle ideer til det kommende slogan.

- Vi er spændte på den proces, der ligger foran os, siger kommunaldirektør Klaus Liestmann.

- Vi kan se, at andre kommuner har succes med slogans i form god og effektivr branding. Vi ser også flere steder, at et slogan ligefrem kan inspirere til nye udviklingsmuligheder. Vi vil derfor som kommune meget gerne støtte op om Vækstrådets indsats, og vores håb er, at både Vækstrådet, Tønder Kommune og selvfølgelig også lokale virksomheder og andre vil kunne se sig selv i det slogan, der udvikles, så vi alle i en eller anden grad vil kunne gøre brug af det. Derfor er der også lagt op til en proces, hvor mange vil blive involveret, siger kommunaldirektøren.

Der er deadline for udbudsopgaven fredag den 16. februar. Tilbudsgiverne skal give et forslag til, hvordan de sammen med lokale interessenter vil skabe Tønder Kommunes kommende slogan.


Fakta:

Vækstråd Tønder er den nye samlende enhed for erhvervsudvikling og vækst i Tønder Kommune. Her er Tønder Erhvervsråd, Rømø-Tønder Turistforening, Detailforum og kommunen gået i partnerskab om at sætte en ny dagsorden for udviklingen i hele kommunen.

Siden efteråret 2017 har der været en strategiproces i gang, hvor retningen for arbejdet i det nye Vækstråd skulle lægges. Der har været arbejdet med forskellige temaer, som blev prioriteret nemlig branding, oplevelser, bosætning, faglærte og virksomhedsudvikling.