Tønder satser på det gode arbejdsmiljø

For Tønder Kommune er det afgørende vigtigt, at borgerne får en ældrepleje med god service og høj kvalitet. Og kommunen er meget bevidst om, at kompetente medarbejdere er en forudsætning for at kunne leve op til denne målsætning.

- Derfor arbejder vi målrettet med rekruttering i Pleje & Omsorg, oplyser formanden for Sundhedsudvalget, Irene Holk Lund.

- Vi er meget opmærksomme på, at vi kun kan levere den kvalitet i ældreplejen, vi ønsker, og som borgerne med rette forventer, hvis vi også i fremtiden er i stand til at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere, tilføjer udvalgsformanden.

Arbejdet med at sikre ældreplejen de bedst kvalificerede medarbejdere tager afsæt i en formuleret rekrutteringsstrategi for Pleje & Omsorg, og som et konkret eksempel på udmøntning af strategien har 11 gruppe- og teamledere på kommunens plejecentre netop gennemført og afsluttet et ét-årigt uddannelsesforløb i ledelse.

Udvalgsformand ønskede tillykke

Afslutningen på uddannelsesforløbet blev markeret med overrækkelse af diplom og blomster. Samtidig ønskede sundhedsudvalgsformand Irene Holk Lund tillykke med resultaterne og udtrykte stor anerkendelse af ledernes engagement og interesse for at udvikle sig, så de bliver endnu bedre ledere - også i forhold til rekrutteringsindsatsen.

- Det er indlysende, at vi kun kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i ældreplejen, hvis vi er attraktiv som arbejdsplads. Derfor skal vi arbejde bevidst med trivsel og det gode arbejdsmiljø.

- Som ledere har I fået nyttige redskaber til at understøtte det gode arbejdsmiljø og dermed i sidste ende den gode service til borgerne. For ledelse handler om at skabe mening både hos medarbejderne og beboerne.

- Når man spørger medarbejdere, hvorfor de har søgt en anden stilling, er svaret ofte: På grund af lederen. Det svar ønsker vi ikke at høre i Tønder Kommune. Derfor er jeg glad for, at I har gennemført uddannelsen og fået flere værktøjer i jeres ledelsesværktøjskasse, sagde Irene Holk Lund.

Fakta:

De 11 gruppe- og teamledere på plejecentrene har gennemført et forløb, der omfatter fire temadage fordelt over et år med ledelsesfaglige øvelser mellem temadagene.

Formålet har været, at:

•    Styrke mellemlederniveauet personligt og ledelsesfagligt
•    Sætte fokus på ledelse som håndværk
•    Danne netværk på tværs
•    Få sparring på eget lederniveau
•    Styrke sammenhold
•    Spore "lederspirer"

De 11 gruppe- og teamledere fik diplom og blomster ved afslutningen på deres uddannelsesforløb.
I forreste række fra venstre ses: 
Anette Kristoffersen, Toftegården, Birgit Svendsen, Toftegården, og Kira Nielsen, Lindevang.
Bageste række fra venstre:
Mette Holdt Pedersen, Richtsens Plejecenter, Malene Christiansen, Digegården, Anita Andersen, Richtsens Plejecenter, Susanne Friis, Hjørnegården, Kirsten Lange, Tønder Fælleskøkken, Mona Jespersen, Lindevang, Annelise Kristensen, Mosbølparken, og Malene Frank, Toftegården.