Tønder-politiker får ny formandspost

Susanne Linnet, formand for arbejdsmarkedsudvalget i den grænseoverskridende samarbejdsorganisation Region Sønderjylland-Schleswig

Det nye arbejdsmarkedsudvalg i Region Sønderjylland-Schleswig konstituerende sig på det første møde på Regionskontoret i Padborg. Udover en afstemning af arbejdsmåde, bestemmelser samt arbejdsprogrammet stod valg af formand og næstformand på dagsordenen.

Susanne Linnet (V), formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune, blev valgt som formand, og næstformand blev Bodo Neumann-Nee (SSW) fra det danske mindretal.

Målet med udvalgsarbejdet er at fremme den politiske og administrative dialog. Hertil bidrager de kommunale partnere i regionen med emner til arbejdet, og der tilstræbes en fælles udvikling.

Fremme af arbejdskraftens frie bevægelighed, information for lønmodtagere, arbejdsgivere og institutioner, identifikation, synliggørelse og politisk interessevaretagelse i forhold til at håndtere mobilitetsbarrierer samt arbejdskraft på det grænseoverskridende arbejdsmarked er de indholdsmæssige prioriteter.

- Der er mange emner og opgaver, som bedre kan løses i fællesskab, siger Susanne Linnet.

Bodo Neumann-Nee tilføjer: - Det grænseoverskridende samarbejde er den eneste vej for at bearbejde regionale arbejdsmarkedsspørgsmål.