Tønder Lærerkreds og Tønder Kommune har indgået aftale

Onsdag kunne formanden for Tønder Lærerkreds, Henrik Jakobsen, og direktør Henrik Schou fra Tønder Kommune underskrive en arbejdstidsaftale, som sætter rammerne for lærernes arbejde. Aftalen er blevet til i et tæt samarbejde mellem lærerkredsen og kommunen.

Tønder Lærerkreds og Tønder Kommune har nu en underskrevet aftale – en lokal arbejdstidsaftale, der sætter rammerne for lærernes arbejde. Aftalen er blevet i stand gennem et tæt samarbejde og i god dialog mellem lærerkredsen og kommunen.

-  Den danner et rigtig godt fundament for at understøtte den fortsatte gode dialog om opgaverne i folkeskolen og være med til at løfte kvaliteten, så alle elever bliver så dygtige de kan, sådan som Tønder Kommune har som prioriteret mål, siger direktør Henrik Schou.

Det er første gang siden indførelsen af Lov 409 (lov der blev vedtaget af Folketinget, og som siden 2014 har sat de overordnede rammer for lærerne vilkår), at der er udarbejdet en egentlig arbejdstidsaftale, som er blevet underskrevet af såvel kommune og lærernes organisation. Tidligere har man arbejdet ud fra et samarbejdsgrundlag.

I Arbejdstidsaftalen er der sat nogle rammer for lærernes arbejde. Der er blandt andet kommet et loft for antallet af undervisningstimer på 800 timer om året. Desuden er der fastlagt, hvor meget tid lærerne får til at løse opgaver i tilknytning til undervisningen, og med hensyn til lærernes tilstedeværelse på skolerne anerkender aftalen, at lærerne kan arbejde andre steder end på skolen.

Også formanden for Tønder Lærerkreds, Henrik Jakobsen, er glad for, at der nu er blevet forhandlet en arbejdstidsaftale.

- Jeg tror og håber, at vi med aftalen har fået skabt nogle rammer som gør, at vores kolleger på skolerne får gode vilkår for at lykkedes med at leve op til folkeskoleloven og styrke elevernes læring og trivsel. Samtidig håber jeg, at aftalen vil medvirke til, at vi får lettere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Jeg synes, vi har fået lagt et fundament, så folkeskolerne i Tønder Kommune er en attraktiv arbejdsplads.

Arbejdstidsaftalen gælder for det kommende skoleår og skal genforhandles derefter.
​​​​​​​Aftalen kan ses her