Tønder Kommunes folkeskolers karaktergennemsnit i markant fremgang

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort lands- og kommunetal for resultaterne af sommerens afgangseksamen i 9. klasse. Her ses i Tønder Kommune en markant fremgang.

Tønder Kommune har gennem en længere periode haft fokus på elevernes faglige udbytte i folkeskolen. De officielle tal viser nu, at indsatsen giver udbytte. 
 
Afgangseleverne fra de fire skoledistrikters 9. klasser har i skoleåret 2018/19 leveret et flot resultat, når man sammenligner både med tidligere år og med landsgennemsnittet. Helt konkret har eleverne samlet set i de obligatoriske prøvefag løftet karaktergennemsnittet med 0,5, hvilket er en markant stigning.
 
Resultatet viser et positivt karakterspring i retning af landsgennemsnittet, hvilket netop er en af de politiske målsætninger for folkeskolerne i Tønder Kommune.
 
- Det er naturligvis rigtig dejligt at se tallene sort på hvidt, og at det går i den rigtige retning, udtaler borgmester Henrik Frandsen og fortsætter:
 
- De dygtige folk på vores folkeskoleområde har arbejdet med denne målsætning i en længere periode, og også fremadrettet skal vi sørge for, at vores elever klarer sig så godt som muligt. Vel vidende at karaktererne vil have udsving fra år til år, ser jeg meget positivt på den store fremgang. Det er et velfortjent skulderklap til alle aktører på folkeskoleområdet med tak for indsatsen.

Indsatser slår igennem
Kim Printz Ringbæk, formand for Børn- og Skoleudvalget, ser også elevernes hverdag og trivsel i skolen som et vigtigt element:
 
- Det er dejligt at se, at eleverne præsterer godt til afgangsprøverne. Det tyder på, at de mange indsatser på skoleområdet omkring både trivsel og det faglige udbytte slår igennem. Vi skal fortsat have fokus på samspillet herimellem, således vi kan fastholde målsætningen om at dygtiggøre vores skolelever mest muligt i et tæt samarbejde med skolebestyrelserne.
 
www.uddannelsesstatistik.dk kan man finde karaktergennemsnit for elevernes præstrationer ved afgangsprøverne i 9. og 10. klasse på såvel landsniveau som kommuneniveau og skoleniveau.

FAKTA:
Årstal            Tønder - obligatoriske fag (fsk)    DK - obligatoriske fag (fsk)
2018-2019    7,0                                                 7,3
2017-2018    6,5                                                 7,2
 
Obligatoriske prøver dækker over skriftlig dansk, mundtlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk, fællesprøven i fysik/kemi - biologi og geografi, humanistisk prøve til ud-træk samt naturfaglig prøve til udtræk.
 
Alle data stammer fra uddannelsesstatistik.dk (23. september 2019)