Tønder Kommune underskriver aftalegrundlag i "Bevæg dig for livet" samarbejde

”Bevæg dig for livet” er et nationalt samarbejde, der skal få danskerne til at dyrke mere idræt. Den 17. november underskriver borgmester Henrik Frandsen det aftalegrundlag, der officielt gør Tønder Kommune til visionskommune i samarbejdet.

"Bevæg dig for livet" er et nationalt samarbejde for DGI og DIF med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. Målsætningen for ”Bevæg dig for livet” er, at Danmark i 2025 skal være verdens mest idrætsaktive nation. Tønder Kommunes borgmester Henrik Frandsen er stolt af, at kommunen om lidt officielt kan kalde sig for visionskommune i samarbejdet.

- Jeg er rigtig stolt af, at vi er blevet valgt som én af visionskommunerne i det her omfattende og ambitiøse samarbejde. I Tønder Kommune har vi et klart fokusområde, der hedder, at vi vil forbedre sundhedsprofilen, og her er bevægelse vigtigt. Så aftalen kommer på det helt rigtige tidspunkt, udtaler han.

Per Nedergaard Rasmussen, der er leder af den kommunale enhed i Bevæg dig for livet, glæder sig også til samarbejdet:

- Vi ser frem til samarbejdet med Tønder Kommune. Det er en kommune med stor geografisk spredning, og derfor skal der arbejdes med både foreninger og andre lokale interessenter på området med at skabe både sammenhæng og et mangfoldigt udbud af aktiviteter, hvis vi skal nå den ambitiøse målsætning. Den rige og varierede natur i området giver gode forudsætninger for, at vi kan hjælpe mange flere med at få en positiv oplevelse på vejen til et aktivt liv, siger han.

Indsats på tværs af fagområder
Som visionskommune forpligter Tønder Kommune sig til at arbejde målrettet med at gøre flest mulige borgere aktive. En indsats, der skal ske på tværs af kommunens fagområder.

- Vi vil arbejde for at facilitere nye muligheder for alle aldersgrupper på tværs af kommunen for at nå de meget ambitiøse mål i aftalen. Visionskommuneaftalen understøtter samtidig på glimrende vis den udfordring, vi har på vores sundhedsprofil. Det passer rigtig godt til de tanker, vi gør os omkring Tønder Kommune og de visioner, vi har, fortæller Henrik Frandsen om aftalen.

Formand for Kultur og Fritidsudvalget René Andersen er ligeledes begejstret for, at Tønder Kommune er blevet visionskommune.

- Som visionskommune skal vi nu i tæt samarbejde med foreninger og andre frivillige kræfter sætte ekstra fokus på bevægelse på tværs af de kommunale forvaltningsområder. Vi tror på, at en sådan indsats kan være med til at yde et vigtigt bidrag til det, vi ser som en vigtig opgave i de kommende år, så vi får alle med i fællesskabet, udtaler han.

Aftalen, der gør Tønder Kommune til visionskommune, bliver underskrevet i forbindelse med arrangementet ’Boost din forening 2018’ lørdag den 17. november 2018.

I aftalegrundlaget er der blandt andet indskrevet erklærede mål om, at det skal være nemmere for borgerne at dyrke motion og idræt samt at komme ind i fællesskaberne.

Aftalen som visionskommune starter 1. januar 2019 og løber i fem år.

Fakta
I dag er cirka 44 procent fysisk aktive mindst én gang om ugen. Målsætningen for visionsaftalen er at hæve det antal til 55 procent i 2023, hvilket svarer til ca. 4.000 flere aktive borgere.

Aftalen om Tønder Kommune som visionskommune bliver underskrevet i forbindelse med arrangementet ”Boost din forening 2018” i Klosterhallen lørdag den 17. november 2018 kl. 9. Det er muligt at tilmelde sig arrangementet ved at sende navn og evt. forening på sms til: +45 51 68 00 73 eller via mail: pokof@toender.dk.