Tønder Kommune søger indstillinger til prisuddeling

Den Sociale Virksomhedspris og den nystiftede Ungepris i Tønder Kommune uddeles 13. november. Alle kan foreslå kandidater til priserne.

Sammen med Tønder Erhvervsråd inviterer Tønder Kommune til et virksomhedsarrangement på ECCO Conference Centre den 13. november. Her skal bl.a Den Sociale Virksomhedspris og den nystiftede Ungepris uddeles. Derfor efterspørger Tønder Kommune netop nu forslag til, hvem der skal løbe med priserne i år.

Den Sociale Virksomhedspris uddeles én gang om året af Arbejdsmarkedsudvalget til en eller flere lokale virksomheder, som udviser socialt engagement. Den nystiftede Ungepris uddeles for første gang af Ungeudvalget til en person, virksomhed eller organisation, der har gjort noget helt særligt for at få et ungt menneske i uddannelse eller job. 

Med hæderen følger en pakkegave på 10.000 og 5.000 kroner for henholdsvis Den Sociale Virksomhedspris og Ungeprisen. 

Rummelig arbejdsplads
Ved uddelingen af Den Sociale Virksomhedspris har kommunens Arbejdsmarkedsudvalg i år fokus på virksomheder, der har gjort - og stadig gør - en særlig indsats indenfor ét af følgende tre områder:

  • det rummelige arbejdsmarked - forebygge eller nedsætte sygefravær gennem eksempelvis en god fastholdelsesindsats på virksomheden,
  • fokus på et sundt arbejdsmiljø eller
  • ansætte medarbejdere i småjob eller fleksjob.

Tidligere har prisuddelingen været præget af et tema. Men sådan skal det ikke være i år:

- Tidligere har der ofte kun været fokus på én målgruppe af borgere såsom integrationsborgere eller borgere på kontanthjælp. Men vi synes, at der er så mange virksomheder i Tønder Kommune, som gør et fantastisk arbejde for de udsatte borgere, at de alle skal have mulighed for at blive indstillet, fortæller Jan Voss Hansen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Den Sociale Virksomhedspris på 10.000 kr. uddeles af Arbejdsmarkedsudvalg i samarbejde med "Partnerskabet for fremtidens arbejdskraft i Tønder Kommune."

Alle unge skal have en uddannelse
Ved aftenens anden prisuddeling er fokus på kommunens unge mennesker og de mange initiativer, virksomheder, foreninger og enkeltpersoner gør for, at de unge får en uddannelse.

- Ungeudvalget er sat i verden for at støtte op om unge, der ikke går den lige vej til uddannelse. Nogle gange går vejen til uddannelse gennem et job eller måske gennem en indsats indenfor frivillighed. Det har meget stor betydning hvem, den unge møder på sin vej. Fra Ungeudvalget vil vi derfor gerne anerkende enkeltpersoner, foreninger eller virksomheder, der har gjort noget særligt for at støtte en eller flere unge i at påbegynde eller gennemføre en uddannelse. For at markere den særlige indsats for de unge, har vi stiftet Ungeprisen, udtaler formand for Ungeudvalget Allan Skjødt.

Sådan indstiller du
Alle kan foreslå kandidater til priserne. 

Den Sociale virksomhedspris 2018
Kender du en virksomhed, som har set ideen i at ansætte borgere i småjobs, gør noget særligt for arbejdsmiljøet eller sygefraværet, så indstil dem til Tønder Kommunes Sociale Virksomhedspris 2018.

Du finder indstillingsformularen til en sociale virksomhedspris her, som du kan udfylde og sende elektronisk. 

Ungeprisen 2018
Kender du en person, forening eller virksomhed, der har gjort en forskel for at få en eller flere unge i uddannelse eller job, så indstil dem til Tønder Kommunes Ungepris 2018.

Du finder indstillingsformularen til ungeprisen her, som du kan udfylde og sende elektronisk

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Anette Bruun Schmidt på tlf. 51 23 01 57 eller mail abs1@toender.dk 

Dit forslag skal være indsendt senest den 26. oktober 2018.