Tønder Kommune søger ildsjæle indenfor kultur- og fritidsområdet

Tønder Kommune kalder igen til stemmeurnerne. Denne gang er fokus på kultur- og fritidsområdet, hvor interesserede netop nu kan melde sig som kandidater til brugerudvalgene

Er du en ildsjæl? Er du måske frivillig i en teaterforening, aftenskole eller spejderforening eller en anden folkeoplysende forening? Måske interesserer du dig for kulturlivet i Tønder Kommune, eller er aktiv i en kulturel forening. Nu har du også chancen for at få stor indflydelse på rammerne for kultur- og fritidslivet.
 
I januar holdes der nemlig valg til to af Tønder Kommunes brugerudvalg: Kulturelt Forum og Folkeoplysningsudvalget, der arbejder inden for netop kultur- og fritidsområdet.
 
Du kan i det følgende lære udvalgene lidt bedre at kende og finde ud af, hvad der skal til for at blive valgt ind.
 
Hvad laver Folkeoplysningsudvalget?
Folkeoplysningsudvalget er paraplyorganisation for alle de folkeoplysende foreninger i Tønder Kommune. Det tæller blandt andet sportsklubber, spejdere, politiske foreninger og kulturelle foreninger. 
 
Udvalget definerer bl.a. rammerne for tilskud, og er med til at understøtte behov i foreningerne i forhold til f.eks. nye målgrupper eller samarbejde på tværs. 
 
Udover det fordeler udvalget lokaler m.v. efter Folkeoplysningslovens regler til de frivillige foreninger og aftenskoler, der er godkendt under loven i Tønder Kommune. 
 
Hvad laver Kulturelt Forum?
Hvor Folkeoplysningsudvalget er en paraplyorganisation for de folkeoplysende foreninger i Tønder Kommune, er Kulturelt Forum en paraplyorganisation for alle kulturaktører i kommunen. Kulturet Forum styrker og udvikler dermed kulturlivet i hele Tønder Kommune.
 
Kulturelt Forum arbejder også for, at de aktive kulturforeninger udvikler sig, og at borgerne får nye tilbud. Kulturelt Forum har en projektpulje, hvor de mange frivillige kan søge mindre tilskud til arrangementer og projekter.
 
Fælles for udvalgene
Fælles for udvalgene er dog ifølge formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Popp Petersen, at de understøtter kulturlivets frivillige ildsjæle:
 
- For alle brugerudvalg gælder, at de primært består af frivillige ildsjæle, der kender til de problemstillinger, man kan opleve som aktiv frivillig inden for deres interesseområder. Udvalgenes arbejde kan variere fra større visionære projekter med fokus på at løse konkrete problemstillinger, til at støtte lokale foreninger med tilskud til større eller mindre projekter. Der er stor spændvidde i udvalgenes opgaver og muligheder, og jeg opfordrer til at deltage i et spændende arbejde med stor indflydelse.
 
Hvis du har mod på at blive indstillet som kandidat til et eller begge udvalg, kan du finde mere information på Tønder Kommunes hjemmeside www.toender.dk.

Fakta om valgene:
Valg til Folkeoplysningsudvalget
•    Valgaftenen foregår den 15. januar 2018 i Løgumkloster Hallen, Idrætsvej 1, 6240 Løgumkloster fra kl. 19-21.
 
•    Til valgmødet indbydes 2 repræsentanter fra hver af de foreninger, der er godkendt under Folkeoplysningslovens område og som enten har modtaget tilskud eller lånt lokaler inden for det seneste år

•    For at kunne indstilles eller vælges til Folkeoplysningsudvalget er det en betingelse, at den pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste år op til datoen for valget til Folkeoplysningsudvalget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud eller anvisning af et lokale efter loven.
 
•    Fuldmagt fra valgbare kandidater, som ikke kan deltage på valgaftenen, kan sendes til pokof@toender.dk. I fuldmagten bedes kandidatens navn, navn på foreningen som kandidaten repræsenterer samt kandidatens underskrift fremgå.  
 
Valg til Kulturelt Forum
•    Valgaftenen foregår i forbindelse med at Kulturelt Forum afholder et udviklingsseminar mandag den 8. januar 2018 på Tønder Rådhus, Wegners Plads 2, 6270 Tønder fra kl. 18-21.30
 
•    Tilmelding til udviklingsseminar og valget samt indstilling af kandidater til valg til Kulturelt Forum skal ske på pokof@toender.dk senest den 1. januar 2018
  
•    På valgmødet opskrives kandidater, der ønsker at stille op til valget, og som tilslutter sig forpligtigelsen for medlemmerne. Kandidater kan opskrive sig selv. Kandidater kan kun opskrives af anden person, såfremt de ønsker at modtage valg.
 
Stemmeberettiget på valgmødet er alle kulturaktører i Tønder Kommune: professionelle kunstnere, amatører, formidlere og deltagere. Der uddeles stemmesedler efter følgende retningslinjer: 
•    foreninger har kun én stemme pr. forening
•    kulturinstitutioner har kun én stemme pr. institution (dog har kommunale kul-turinstitutioner ingen stemme)
•    enkeltaktører/borgere har én personlig stemme, som skal afgives ved personligt fremmøde.