Tønder Kommune sætter fokus på ordblindhed

Tønder Kommunes Børn og Skole-afdeling inviterer sammen med Tønder Bibliotek alle til fyraftensmøde om ordblindhed. På mødet informeres blandt andet om de mange tilbud og muligheder, der kan støtte unge med ordblindhed i deres uddannelsesforløb og som aktive og deltagende samfundsborgere

​​​​​​​Ifølge Socialstyrelsen viser udenlandske undersøgelser, at op mod fem procent af befolkningen lider af ordblindhed. 

I Tønder Kommune vil det svare til, at næsten 1.900 personer har læse- og skrivevanskeligheder som følge af ordblindhed.

Der er dog hjælp at få for de mange ramte. Og især for børn og unge under uddannelse kan hjælpen være helt afgørende for, om de gennemfører en uddannelse.

- I Tønder Kommune har vi som mål, at alle unge kommer i uddannelse. Det kræver, at der bliver taget hånd om de unge, der f. eks. er udfordret af ordblindevanskeligheder, udtaler direktør for Børn og Skole i Tønder Kommune, Henrik Schou, og fortsætter:

- Her er støtte i form af en tidlig, systematisk og målrettet ordblindeindsats afgørende for, at børn og unge med ordblindevanskeligheder får en god skolegang, der giver mod på en uddannelse efter folkeskolen.

Schweizerhalle lægger hus til fyraftensmøde
For at sætte fokus på ordblindhed - og de mange muligheder for hjælp og støtte - inviterer Tønder Kommune derfor alle med interesse for og berøring med ordblindhed til fyraftensmøde om emnet.
Fyraftensmødet foregår onsdag den 1. november kl. 17.00-19.00 på Schweizerhalle i Tønder.

Her vil der være oplæg ved eksperter, interesseorganisationer og mennesker, der selv har erfaring med at leve og uddanne sig med ordblindhed. 

Ligeledes vil skoler, uddannelsesinstitutioner og biblioteket fra Tønder Kommune også være til stede i Schweizerhalle. Her vil de fortælle om og vise forskellige former for hjælpemidler, der kan støtte børn, unge og øvrige borgere i at klare hverdagen på trods af ordblindevanskeligheder.

Fyraftensmødet er arrangeret af Tønder Kommunes Børn og Skole-afdeling i et samarbejde med Tønder Bibliotek.