Tønder Kommune påskønner de frivillige med temakurser

30 frivillige motionsinstruktører har været på gratis temakuser for at kunne tilbyde ældre endnu flere motionsmuligheder.  Midlerne til temakuserne kommer fra Værdighedspuljen.

Med penge fra Værdighedspuljen har Tønder Kommunes Sundhedsafdeling i samarbejde med DGI Sønderjylland afholdt fire temakurser for 30 frivillige motionsinstruktører. Temakurserne er gennemført fra juni til oktober 2017, og de har været gratis at deltage i. 

På kurserne har deltagerne fået viden om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om træning af ældre, samt hvordan anbefalingerne kan omsættes til praksis. Deltagerne har fået masser af inspiration inden for; Stolemotion, Balancetræning, Smidighed og bevægelighed samt SMART-Training. 

- I Sundhedsudvalget er vi rigtig glade for, at 30 frivillige instruktører har haft lyst til at dygtiggøre sig og blive inspireret med det nyeste viden og ideer til træning af ældre medborgere. Temakurser er et godt eksempel på, hvordan vi i Tønder Kommune har valgt at bruge penge fra Værdighedspuljen, udtaler formand for Sundhedsudvalget, Irene Holk Lund.
​​​​​​​
Plads til det sociale
Der har også været tid til kaffepause, gode grin og erfaringsudveksling. Aktivitetskoordinator i Tønder Kommune, Inga Benzon udtaler: 

- De mange frivillige gør en stor forskel ude i foreningerne. De borgere, der deltager på deres hold, får styrket deres funktionsevne og er meget glade for den træning og det sociale fællesskab, de får ved at deltage. Det ville vi som kommune gerne påskønne med disse kurser. 

Nyt stolemotionshold i Toftlund
Kurserne var målrettet foreningernes frivillige instruktører og nye interesserede, som havde lyst og tid til at oprette nye hold. En af de nye hold, der er startet op, er stolemotion i Toftlund. 

Cathrine Margrethe Schjerning, der har startet holdet op, har været med på kurserne. Hun har været instruktør for 20 år siden, og er nu kommet i gang igen, som instruktør på stolemotionsholdet i Toftlund.
 
- Jeg har fået mange gode indtryk og inspiration på kurserne. Det er godt at kunne blande noget af mit eget gamle med noget ny inspiration.” udtaler Cathrine Margrethe Schjerning.

Holdet startede i september, og nu er der samlet 15 personer i ’Æ Træfpunkt’ hver uge.