Tønder Kommune oplever færre ledige end resten af Sydjylland

Ny opgørelse viser, at Tønder Kommune er den kommune i Sydjylland med klart laveste stigning i ledigheden under Corona-Krisen

De seneste måneders delvise nedlukning af Danmark har generelt betydet et ændret ledighedsbillede i Danmark.

Den nyeste opgørelse fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) viser imidlertid, at Tønder Kommune foreløbig er kommet nådigt gennem krisen. 

I perioden fra den 9. marts til den 2. august 2020 var ledigheden i Tønder Kommune øget med 3,7 procent. 

Ser man på landsplan var ledigheden i samme periode øget med hele 35,5 procent, mens gennemsnittet for Sydjylland lå på 25,7 procent – altså en markant lavere stigning i antallet af ledige. 

Fra den 9. marts og frem til maj måned steg ledigheden i Tønder Kommune med ca. 30 procent. At stigningen nu er nedbragt til 3,7 procent indikerer, at mange der blev ledige da Coronoa-Krisen begyndte igen er kommet i beskæftigelse. 

De nyeste tal glæder formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune Jan Voss Hansen.

”Den udvikling, som vi har haft i Tønder Kommune de seneste måneder må siges, at være meget positiv, og jeg vil gerne rose det gode samarbejde der har været mellem de lokale virksomheder og jobcenteret. Men jeg vil gerne understrege, at vi ikke er i mål endnu. I Arbejdsmarkedsudvalget følger vi udviklingen tæt, så vi kan få endnu flere ledige i job”, fortæller Jan Voss Hansen

Udvalgsformanden tilføjer, at han ved, at mange lokale virksomheder har valgt at gøre brug af regeringens hjælpepakker, og det har tydeligvis bidraget til den gunstige udvikling.

Jan Voss Hansen understreger samtidig, at selvom der naturligvis er grund til at glæde sig over at ledigheden falder, så vi må ikke glemme de mennesker, der har mistet deres job, og endnu ikke er kommet tilbage på arbejdsmarkedet.  

En af de væsentlige årsager til, at Tønder Kommune er sluppet bedre ud af Corona-Krisen end mange af landets øvrige kommuner er, ifølge Jan Voss Hansen, at der er blevet gjort et stort stykke arbejde i kommunens jobcenter.

”Jeg vil gerne sige en stor tak til vores jobcenter, som har ydet en kæmpe indsats gennem hele perioden både for at hjælpe vores lokale virksomheder såvel som de ledige og sygemeldte”, fortæller Jan Voss Hansen. 

For yderligere oplysninger:

Jan Voss Hansen, formand  for arbejdsmarkedsudvalget, tlf. 30 82 89 11
Anne-Mette Dalgaard, fagchef, Tønder Kommune, tlf. 23 69 73 19 / anndal@toender.dk