Tønder Kommune ønsker mindre røg

Tønder Kommune har indgået partnerskab om "Røgfri Fremtid" med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

Ingen børn og unge under 18 år skal ryge, og under fem procent af den voksne befolkning skal ryge, når vi når til 2030. Det er visionen bag "Røgfri Fremtid", som også Tønder Kommune har tilsluttet sig, efter at en enig kommunalbestyrelse har nikket ja. Aktuelt er 43 kommuner med i partnerskabet.

I Tønder Kommune hænger partnerskabet godt sammen med kommunens visions- og strategiplan, som kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2018. I visions- og strategiplanen arbejdes der med forskellige emner, og et af emnerne er sundhed. Målet er at forbedre sundhedsprofilen i 2022.

I arbejdet med at forbedre sundhedsprofilen er rygning et af fokusområderne sammen med fysisk inaktivitet, mental sundhed og usunde kostvaner.

Irene Holk Lund, der er formand for Sundhedsudvalget, siger, at hun er glad for, at der er bred opbakning til, at Tønder Kommune indgår i partnerskabet.

- Vi ved, at rygning er en af de helt store syndere, når det gælder sundhed. Derfor giver det rigtig god mening, at vi forpligter os på at arbejde for at skabe en fremtid, hvor flere børn og unge får mulighed for at skabe sig et sundt og godt liv. Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og nu tager vi ansvar for, at det bliver muligt, siger Irene Holk Lund.

Der er ingen udgifter for Tønder Kommune ved at indgå partnerskabet, og kommunen kan til enhver tid træde ud igen. Som partner får man mulighed for at være med i et stort netværk med andre, der arbejder på at nedbringe brugen af tobak. Desuden inviteres man til wokshops, seminarer og konferencer med førende eksperter på området.