Tønder Kommune lægger op til mere grødeskæring

Tønder Kommune lægger op til at opgradere grødeskæringen. I dag får cirka 1100 kilometer vandløb én årlig grødeskæring, og cirka 300 kilometer vandløb får to årlige grødeskæringer.

Der er lagt op til, at der fremover vil være cirka 800 kilometer vandløb, der fremover får én årlig grødeskæring, og cirka 600 kilometer vandløb vil få to årlige grødeskæringer. Det betyder, at antallet af kilometer vandløb, der får to årlige grødeskæringer fordobles.

I 2017 var det samlede budget til vandløbsvedligeholdelse på 6,4 millioner kroner, og heraf blev de 4,5 millioner kroner brugt på grødeskæring.

​​​​​​​Ved at opgraderes grødeskæringen skal der også bruges flere penge på arbejdet. Tønder Kommune vurderer, at de årlige udgifter til grødeskæring vil stige med cirka 1,6 millioner kroner. Stigningen skyldes til dels, at flere kilometer vandløb skal skæres to gange. Samtidig skal der skæres på en mere skånsom måde.

Bo Jessen (V), der er formand for Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, siger, at man har valgt at lytte til de landmænd, som har ønsket, at der bliver skåret grøde oftere.

- Der skal ikke være tvivl om, at vi tager grødeskæringen alvorligt. Vi har blandt andet på et stormøde hørt landmændene udtrykke ønske om mere grødeskæring, og det ønske efterkommer vi nu, siger Bo Jessen.

Forslaget om at ændre på grødeskæringen er fremkommet efter en proces, hvor en arbejdsgruppe med både formænd fra vandløbslaugene, landbrugskonsulenter, sportsfiskerforening og Danmarks Naturfredningsforening har været med til at foreslå ændringer.

Ændringerne skal efter bestemmelserne i Vandløbsloven i offentlig høring. Desuden skal de øgede udgifter afsættes på budgetterne fra 2020.