Tønder Kommune inviterer til debat på Folkemødet

​​​​​​​Når der i dagene den 14.-17. juni er Folkemøde på Bornholm, deltager borgmester Henrik Frandsen i otte forskellige arrangementer.

Ved to debatter er Tønder Kommune vært, og de foregår i henholdsvis Landdistrikternes Telt og KLs Telt.

Debatten i Landdistrikternes Telt foregår fredag mellem klokken 9 og 10. Temaet for debatten er, hvordan man tager lederskab for et vende udviklingen i en udfordret egn. Med Tøndermarsk Initiativet som helt konkret eksempel vil debatten handle om, hvordan man på tværs af aktører og i samarbejde arbejder på en fælles løsning om at give et område et løft.

Udover borgmester Henrik Frandsen, der også er formand for Tøndermarsk Initiativet, deltager filantropidirektør Anne Skovbro fra Realdania i debatten, der starter med et kort oplæg af de to hver især, hvorefter der er lagt op til debat og spørgsmål fra tilhørerne.

Debatten i KLs Telt finder sted lørdag klokken 16.30 til 17.15. Her er overskriften ”Rekonstruktion til bæredygtig udvikling”, og her deltager administrerende direktør for Realdania, Jesper Nygård, og formand for DGI, Søren Møller, der også er medlem af Udvalget for Levedygtige Landsbyer.

Også her vil Tøndermarsk Initiativet danne udgangspunktet for debatten, der vil handle om at rekonstruere et område, og hvordan man kan bruge partnerskaber med succes.

Udover de to debatter, som Tønder Kommune er vært for, så deltager borgmesteren i seks forskellige arrangementer – blandt andet i DR Deadlines debat om land mod by.

Borgmester Henrik Frandsen ser frem til at udbrede kendskabet til Tøndermarsk Initiativet, og han glæder sig over, at både Anne Skovbro, Jesper Nygård og  Søren Møller har sagt ja til at deltage i Tønder Kommunes arrangementer.

- Det er et utrolig kompetente mennesker, og jeg er sikker på, at vi får nogle gode og spændende debatter.

Samtidig glæder borgmesteren sig til at deltage i de debatter og netværksmøde han er inviteret til – blandt andet deltager han i borgmestertopmøde, hvor emnet er vækst.​​​​​​​

- Folkemødet giver gode muligheder for at udbrede kendskabet til Tønder Kommune. Samtidig er det også en god mulighed for at få talt med sit netværk og ikke mindst at få skabt nogle nye kontakter, siger borgmesteren.

Udover borgmester deltager også viceborgmester Bent Paulsen i Folkemødet sammen med  formanden for Landdistrikts- og Bosætningsudvalget Leif Høeg Jensen samt kommunaldirektør Klaus Liestmann og teknisk direktør Keld I. Hansen.