Tønder Kommune forbereder sig på strejke og lockout

Efter sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked har de faglige organisationer varslet strejke fra 4. april for de to hjemmeplejedistrikter i Tønder samt distriktet i Løgumkloster. Desuden er der strejkevarsel for de HK-ansatte i Borgerservice i Tønder Kommune.

Ender det med strejke, så betyder det, at borgerne i de berørte hjemmeplejedistrikter vil opleve, at rengøringen ikke bliver udført. Alle livsnødvendige og uopsættelige opgaver som hjælp til medicin og personlig pleje vil dog blive løst.

I Borgerservice vil der være reduceret mandskab, så her kan man forvente lange ventetider.

Som modsvar på de varslede strejker har arbejdsgiverne varslet lockout fra den 10. og 16. april. Træder lockouten i kraft, bliver endnu flere områder ramt i Tønder Kommune. Hele skole- og dagtilbudsområdet vil være omfattet af lockout, og det vil sige, at både skoler, sfo’er, dagplejen samt børnehaver og vuggestuer lukker.

Også den kommunale tandpleje vil blive ramt af lockouten og lukke, og det samme gælder Jobcentret og store dele af rådhuset.

Thomas Dam, der er chef for Borgerservice, siger, at man lige nu er ved at kigge på, hvordan nødberedskabet skal fungere, hvis det kommer så vidt, at det ender med strejke og lockout.

- Vi skal naturligvis tage os af de opgaver, som er livsnødvendige og uopsættelige. Derfor laver vi et nødberedskab, som kan tage sig af disse opgaver inden for hjemmeplejen. I forhold til Borgerservice vil der sandsynligvis også være et nødberedskab, som tager sig af udbetaling af ydelser, så borgerne kan få kontanthjælp, sygedagpenge og lignende, selvom der bliver lockout.

​​​​​​​- Jeg forventer også, at der vil være et nødberedskab i tandplejen, siger Thomas Dam, der videre fortæller, at hele handicapområdet vil være undtaget af lockouten.

​​​​​​​Fakta:
Det er de faglige organisationer, der har udsendt strejkevarslet til den 4. april.
Det er arbejdsgivernes organisationer, der har varslet lockout, og de er varslet til den 10. eller 16. april.
Varslerne kan udsættes to gange 14 dage af forligskvinden.
Nødberedskaberne bestemmes af kommunen og de respektive faglige organisationer. Det sker ud fra en rammeaftale om nødberedskab, som de centrale parter aftaler.