Tønder Kommune får 4,8 millioner til sociale indsatser i dagtilbud

Tønder Kommune har fået en bevilling på 4,8 millioner kroner fra en pulje, som regeringen har nedsat i forbindelse med regeringsaftalen ”Stærke dagtilbud  - alle børn skal med i fællesskabet”.

​​​​​​​- Jeg er rigtig glad for, at vi er blevet tilgodeset. Vi har også et rigtig godt projekt, som vi nu kan føre ud i livet samtidig med, at de pædagogiske indsatser, der allerede finder sted i dagtilbuddene kan videreudvikles.

Sådan siger formanden for Tønder Kommunes børn- og skoleudvalg, Kim Printz Ringbæk (S), som reaktion på, at Tønder Kommune har fået positivt tilsagn på en ansøgning til Socialstyrelsen.

Kommunen havde søgt om at få del i de 52,1 millioner kroner, som staten har afsat i forbindelse med regeringsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”, og Tønder Kommune har fået tilsagn om 4,8 millioner kroner.

Puljen har til formål at mindske betydningen af negativ social arv, og det skal ske ved at styrke udsatte børns læring og trivsel med målrettede og tværfaglige indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

I Tønder Kommune skal pengene helt konkret bruges på et projekt med titlen ”Småbørnstrampolinen”. Det involverer småbørnsområdet, altså dagplejen og småbørnsgrupperne i daginstitutionerne og deres forældre.  Alle dagtilbud har børn i udsatte positioner, men af ressourcemæssige årsager er projektet afgrænset til  Tønderområdet.

- Jo tidligere man sætter ind, når det handler om at støtte udsatte børn jo bedre. Jeg synes vi har gang i rigtig meget godt i Tønder Kommune omkring børns udvikling og trivsel, siger Kim Printz Ringbæk og fortsætter:

- Kommunalbestyrelsen har fra i år afsat ekstra penge til dagtilbuddenes arbejde med det såkaldte kompetencehjul, som er et redskab man kan bruge til at systematisk at følge børnenes udvikling og tilrettelægge det pædagogiske arbejde efter det.

- Det trækker i samme retning som det her projekt, hvor det handler om at sætte tidligt ind med støtte til de børn, der i en kortere eller længere periode har behov for det, siger Kim Printz Ringbæk, der også peger på, at samtlige omkring 200 pædagoger i daginstitutionerne skal efteruddannes.

Projektet indeholder en række initiativer og aktiviteter, som involverer forskellige faggrupper og forældrene.

Blandt andet skal familierne skal kunne få vejledning fra forskellige faggrupper i hjemmet. Sundhedsplejen skal vejlede om børnenes motorik og vægt i dagtilbuddene.  Og  forældrene bliver inviteret til cafétræf, hvor de får inspiration til, hvordan de sammen med dagtilbuddet bedst kan støtte børnene i deres udvikling.

Det er målet, at forældrene skal opleve, at der er sammenhæng i  tilbuddene til deres børn. Derfor er samarbejde og koordination mellem de mange faggrupper et vigtigt element i projektet.

Projektet løber over  fire år, og det vil løbende blive fulgt af Socialstyrelsen.