Tønder Kommune er på vej til at knække ledigheden

Ledigheden falder fortsat markant i Tønder Kommune. Først og fremmest fordi kommunen og erhvervsvirksomhederne i et stærkt parløb har held til at få mange ledige kontanthjælpsmodtagere i gang på arbejdsmarkedet.

- Inden for det seneste år har vi haft et fald i arbejdsløsheden blandt jobparate ledige på næsten 21 pct. Det er det største fald - eller sagt på en anden måde - den største fremgang i beskæftigelsen i hele det sydjyske område, oplyser formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune, Jan Voss Hansen.

I det område, som Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland dækker, er ledigheden samlet set faldet med 8,7 pct. fra maj 2017 til maj 2018, mens faldet for hele landet har været 9,5 pct., altså væsentlig mindre end i Tønder Kommune.

- I Tønder Kommune har vi valgt at investere i en tidlig indsats for at hjælpe jobparate kontanthjælpsmodtagere i job eller uddannelse. Samtidig har vi et fantastisk godt samarbejde med virksomhederne om jobformidling og opkvalificerende forløb. De to forhold i kombination med en generel gunstig erhvervsudvikling har været med til at sikre flere i beskæftigelse og uddannelse. Det er meget glædelig og positivt, siger Jan Voss Hansen.

Udviklingen fra 2017 til 2018 tyder således på, at de senere års beskæftigelsesfremgang fortsætter.

Med faldet fra 2017 til 2018 er ledigheden nu nede på 2,9 pct. i Tønder Kommune. Dermed er Tønder en af de sydjyske kommuner med laveste ledighedsprocent.

For Sydjylland under ét udgør ledigheden nu 3,3 pct., mens den på landsplan er 3,7 pct.