Tønder Kommune ansætter en borgerrådgiver

Hvordan skal jeg forstå dette brev fra kommunen? Hvad betyder denne afgørelse? Hvordan kommer jeg videre med min sag?

Nogle gange oplever man som borger, at det kan være vanskeligt at finde rundt i og forstå det kommunale system. Derfor ansætter Tønder Kommune nu en borgerrådgiver, som kan hjælpe borgere, der har problemstillinger i forhold til kommunen.

Borgerrådgiverens hovedopgave bliver først og fremmest at være i løbende dialog med borgerne i konkrete sager og være med til at sikre, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne.

Borgerrådgiveren skal også tilbyde mægling i sager, hvor det kan hjælpe med at løse konflikter mellem borgere og forvaltning, ligesom borgerrådgivningen kan hjælpe borgeren med at finde rundt i klagesystemet.

Ved budgetlægningen for 2018 var der bred politisk enighed om at afsætte penge til en borgerrådgiver. Der er nu afsat 250.000 kroner om året i to år til at ansætte en borgerrådgiver i en halvtidsstilling.

Tønder Kommunes borgerrådgiver skal referere direkte til Økonomiudvalget med borgmesteren som daglig referenceperson.

- Vi har skelet til, at en række andre kommuner også har borgerrådgivere. Nu ansætter vi en, og så evaluerer vi ordningen efter et halvt år, siger borgmester Henrik Frandsen.

Fakta:

Ordningen med en borgerrådgiver i Tønder Kommune bliver evalueret efter et halvt år.
Cirka en tredjedel af landets kommuner har på nuværende tidspunkt en borgerrådgiver.