Tønder har fået borgerrådgiver

Mette Garder Jensen, 35 år, er netop tiltrådt som Tønder Kommunes nye borgerrådgiver. Hendes overordnede opgave er at hjælpe og vejlede borgere og erhvervsdrivende, hvis de oplever problemer og vanskeligheder i kontakten med kommunen.

- Jeg kan bl.a. hjælpe med at forklare afgørelser og henvendelser fra kommunen, og jeg kan bistå med at finde vej i det kommunale system, f.eks. hvis man ønsker at klage over kommunens afgørelser. Jeg kan også hjælpe med at få arrangeret møder med den kommunale forvaltning, og hvis der er ønske om det, deltager jeg gerne i møderne, siger Mette Garder Jensen.

Hvis du har en sag, du gerne vil vende med borgerrådgiveren, kan du booke tid til en samtale via kommunens hjemmeside. Borgerrådgiveren har træffetid tirsdag og torsdag på Tønder Rådhus. Du kan også kontakte borgerrådgiveren direkte på tlf. nr. 51 43 85 55.

Det kan borgerrådgiveren hjælpe med:

 • skabe klarhed og tydelighed om afgørelser, mails og breve fra kommunen
 • finde vej i den kommunale organisation
 • bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed
 • tilbyde mægling, hvis det forventes at kunne løse konflikter mellem forvaltning og borger
 • vejlede i forbindelse med klager over kommunen og hjælpe med formulering af klagen
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling, herunder sagsbehandlingstid, personalets optræden, medarbejdernes betjening af borgerne osv.

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • behandle sager, som er over 1 år gamle
 • træffe eller ændre afgørelser
 • behandle klager over det faglige indhold i kommunale afgørelser
 • behandle klager over politiske beslutninger om f.eks. serviceniveau eller forhold, som har været bedømt af de stående udvalg, Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen
 • behandle klager over personale- og ansættelsesforhold i kommunen.

Fakta:

Mette Garder Jensen er uddannet jurist fra Københavns Universitet med speciale i konflikthåndtering og mægling og har suppleret med tillægsuddannelsen i faglig formidling på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Mette Garder Jensen har tidligere være ansat i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Beslutningen om at oprette en borgerrådgiverfunktion i Tønder Kommune er truffet af Kommunalbestyrelsen i februar i år som udmøntning af budgetaftalen for 2018.

Stillingen som borgerrådgiver er en halvtidsstilling.

Læs mere om borgerrådgiveren her