Tønder forstærker tidlig indsats for udsatte børn og unge

Med en endnu tidligere forebyggende indsats vil Tønder Kommune nu medvirke til, at problemer i socialt udsatte familier ikke udvikler sig til egentlige sager, hvor det er nødvendigt med indgribende foranstaltninger.

Samtidig lægger kommunen op til at inddrage de udsatte familier endnu mere, så familierne i langt højere grad selv er med til at finde de bedste løsninger for dem.

De nye veje, kommunen ønsker at gå inden for børn- og ungeområdet, får anerkendelse fra Socialstyrelsen, der har besluttet at støtte projektet med 1,9 mio. kr. Det svarer til halvdelen af den samlede udgift.

Konkret indebærer omlægningen, at der tilknyttes socialfaglige rådgivere til 15-20 udvalgte skoler og dagtilbud rundt om i hele kommunen. Med rådgivere placeret decentralt ude på skolerne og i daginstitutioner vil der være bedre muligheder for at opfange og sætte ind over for problemer i udsatte familier så tidligt som muligt.

Samtidig vil kommunen arbejde med familierådslagning som metode. I stedet for at få anvist færdige løsninger af kommunens socialrådgivere skal familierne selv spille en langt mere aktiv rolle og være med til både at definere problemerne og finde de rette løsninger.

Socialrådgivernes opgave bliver derfor i højere grad at yde hjælp til selvhjælp, og rådgiverne vil blive opkvalificeret til at varetage denne opgave.

Familierådslagning er en metode, som er anvendt med stor succes flere andre steder i landet. Metoden har været med til at løse problemer, inden de udvikler sig til sager i det kommunale system.