Tønder får flere flygtninge i job

En styrket indsats på integrationsområdet i Tønder Kommune har givet synlige resultater. Nye tal viser, at lidt over halvdelen af områdets flygtninge kommer i beskæftigelse inden for tre år.

Dermed lever Tønder som en af de få kommuner i landet op til den nationale målsætning.

Det er en udvikling, som glæder borgmester Henrik Frandsen.

- Regeringens målsætning er, at hver anden flygtning skal være i job senest efter tre års ophold her i landet. I Tønder Kommune er vi oppe på 51 pct., mens landsgennemsnittet kun er 38 pct., oplyser Henrik Frandsen.

Borgmesteren peger på, at den nationale målsætning er meget ambitiøs, og på nuværende tidspunkt er kun 17 kommuner i mål.

- Aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet er vejen til vellykket integration, og jeg er både glad og stolt over den succes, vi har opnået her i Tønder Kommune. Både for samfundet som helhed og for den enkeltes egen livskvalitet er det helt afgørende, at alle bidrager med det, de kan og tjener deres egne penge, siger Henrik Frandsen.

Tønder Kommune er begunstiget af høj beskæftigelse og er blandt de kommuner i regionen, der har den absolut laveste ledighed. Det betyder, at der generelt er rigtig gode jobmuligheder i området.

Godt samspil

Baggrunden for de gode resultater i Tønder Kommune er også en fokuseret beskæftigelsesindsats og et godt samspil med områdets erhvervsliv.

Tønder Kommune lancerede for tre år siden en helt ny metode for den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet.

Ved hjælp af de såkaldte branchepakker har mange af kommunens integrationsborgere gennemgået opkvalificeringsforløb målrettet konkrete brancher. Metoden har bidraget til systematisk at løfte beskæftigelsesindsatsen, og selv om der ikke længere anvendes deciderede branchepakkeforløb, arbejdes der stadig efter samme jobrettede fokus. Noget, der har vist sig at være en rigtig god investering.

Derudover har kommunen lavet en særlig målrettet satsning for at få flere i gang med integrationsgrunduddannelsen

En tilfreds arbejdsgiver

En af de virksomheder, der har ansat en integrationsborger, er Malerfirmaet Egon Hofsted. Sune Hofsted fra virksomheden siger:

- Vi havde igennem længere tid haft svært ved at finde den rigtige lærling. Da jobcentret kontaktede os og spurgte, om vi havde mod på et samarbejde på integrationsområdet, greb vi chancen. Det er blevet til samarbejde med flere borgere, og lige nu har vi en dygtig ung mand fra Eritrea ansat i en integrationsgrunduddannelsesstilling. Det er målet, at han på sigt skal i voksenlære hos os og derved blive uddannet maler, siger Sune Hofsted og tilføjer:

- Vi er glade for, at vi gav det en chance, og kollegerne har taget rigtig godt imod den unge mand, vi nu har ansat. Han er blevet en del af vores lille malerfamilie.

Borgmester Henrik Frandsen hæfter sig især ved, at det gode samspil mellem det private og det offentlige giver synlige resultater.

 - Det viser, at hvor der er vilje er der vej. Når vi samler alle gode kræfter og holder fokus på, at beskæftigelse er vejen frem på integrationsområdet, så er der rigtig meget at hente.

Fakta:

I Tønder Kommune var 51 pct. af de 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med mellem 3 og 4 års ophold i Danmark i beskæftigelse i 4. kvartal af 2017. I faktiske tal drejer det sig 23 af i alt 45 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med mellem 3-4 års ophold i landet.

På landsplan var 38 pct. af flygtningene og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse i samme periode.

Tallene er opgjort af Udlændinge- og Integrationsministeriet.