Tønder får både top- og bundplaceringer

På to områder ligger Tønder Kommune i top i Dansk Industris nye måling af erhvervsklimaet i danske kommuner, Lokalt Erhvervsklima 2018.

Når det gælder bredbåndsdækning til befolkningen, indtager kommunen en 12. plads i forhold til, hvor stor en andel der har adgang til bredbåndsdækning med mindst 100 Mbit/s download.

DI-undersøgelsen viser også stor åbenhed i forhold til at lade private virksomheder vise, at de kan løse kommunale indsatsområder og være med til at sikre større effektivitet og højne kvaliteten. Her ligger kommunen på en 9. plads blandt de i alt 93 deltagende kommuner.

Image og sygedagpengeområdet er udfordret

Til gengæld ser det ikke for godt ud i katagorien image, hvor det især er indsatsen for at tiltrække og fastholde nye borgere og virksomheder, der scorer dårligt. Her ligger kommunen helt nede på en 90. plads.

Den kommunale sagsbehandling på sygedagpengeområdet får også dårlige karakterer i erhvervslivets bedømmelse. I kategorien sagsbehandling havner kommunen derfor på en 89. plads.

Samlet placering som nr. 54

Tønder Kommunes samlede placering i den nye erhvervsklimamåling er en plads som nr. 54. Det er en tilbagegang på syv pladser i forhold til forrige måling.

Formanden for DI Sønderjylland, Erling Duus, fremhæver Tønder Kommunes topplaceringer.

- Det er flot, at Tønder i den grad har ladet private virksomheder komme til og har sendt opgaver i udbud på en måde, der har været let at forholde sig til som virksomhed. Og så er det også flot, at kommunen får kredit for god bredbåndsdækning. Det er en lige så vigtig del af infrastruktursom veje og el, siger siger den sønderjyske DI-formand.

Erling Duus opfordrer også kommunen til at forholde sig aktivt til udfordringen med tiltrækning og fastholdelse, fordi det er vigtigt for erhvervslivets udviklingsmuligheder. Han gør samtidig opmærksom på, at Tønder deler denne udfordring med to af de andre sønderjyske kommuner.

Udfordringer tages alvorligt

Borgmester Henrik Frandsen glæder sig over topkaraktererne for bredbåndsdækning og inddragelse af private virksomheder, men lægger ikke skjul på, at de dårlige karakterer for image og sagsbehandling på sygedagpengeområdet ærgrer ham.

- Samlet set har vi en beskeden tilbagegang i DI’s måling og ligger fortsat pænt i midterfeltet blandt de danske kommuner. Men det er ikke tilfredsstillende, at vi scorer så lavt på image og sygedagpengeområdet, siger borgmesteren.

- Vi tager naturligvis udfordringerne meget alvorligt, og vi vil nøje granske, hvad der mere præcist ikke fungerer godt nok inden for sygedagpengeområdet, og hvad vi kan gøre anderledes og bedre. Vi vil lægge os i selen for at opfylde erhvervslivets forventninger og levere en service, virksomhederne kan være tilfredse med.

I forhold til den manglende tilfredshed med fastholdelse og tiltrækning af nye borgere og virksomheder gør Henrik Frandsen opmærksom på, at bosætning og tiltrækning af erhvervsvirksomheder er et af de politisk besluttede indsatsområder.

- Med oprettelse af Vækstråd Tønder binder vi erhvervslivet, detailhandlen, turismen og kommunen sammen i en forstærket og mere slagkraftig satsning. Der er også taget andre initiativer, bl.a. med en ny, ambitiøs visions- og strategiplan og ansættelse af en bosætningskonsulent. Så her er vi allerede på rette vej, og jeg tror på, at vi vil se en tydelig fremgang i DI’s næste måling, siger borgmester Henrik Frandsen.

Tønder Kommunes placeringer

Inden for de ni forskellige kategorier, der er målt på, opnår Tønder Kommune følgende placeringer:

Infrastruktur og transport: Nr. 63
Arbejdskraft: Nr. 39
Uddannelse: Nr. 61
Kommunal dagsbehandling (sygedagpenge): Nr. 89
Skatter, afgifter og gebyrer: Nr. 18
Fysiske rammer: Nr. 27
Brug af private leverandører: Nr. 9
Kommunens image: Nr. 90
Information og dialog med kommunen: Nr. 53

Samlet placering: Nr. 54 (Nr. 47 i 2017)

 
Fakta om Lokalt Erhvervsklima 2018

DI’s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2018 er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

De tre bedst placerede kommuner er:

1. Ikast-Brande
2. Herning
3. Hedensted

Læs mere om Tønder Kommunes resultater her
Den samlede undersøgelse
DI's hjemmeside