Tønder er på rette vej

Sammen med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force er Tønder Kommune godt i gang med at forbedre og udvikle behandlingen af børn- og ungesager. En opfølgende måling, som Børn- og Skoleudvalget præsenteres for på mødet tirsdag den 10. januar, viser mærkbare fremskridt på vigtige områder.

I første omgang har kommunen sammen med Task Force sat fokus på at blive bedre til at håndtere underretninger om muligt svigt af børn og unge.

- Da vi satte udviklingssamarbejdet i gang i oktober, viste en baselinemåling, at kun 41 pct. af underretningerne blev behandlet inden for de lovpligtige 24 timer. Det var selvfølgelig ikke godt nok, siger formanden for Børn- og Skoleudvalget, Henrik Mehlsen.

En række konkrete initiativer og tiltag blev iværksat, bl.a. etablering af en vagtordning, omlægning af arbejdsgange og omprioritering af ressourcerne.

- Allerede nu kan vi se de første resultater af indsatsen: Nu opfylder vi tidskravet om behandling af underretninger i 81 pct. af sagerne. Vi er ikke i mål, og der er stadig udfordringer, men vi er på rette vej. Det er meget tilfredsstillende, og alle er optaget af, at nu gælder det om at fastholde og videreføre den positive udvikling, siger Henrik Mehlsen.

Den opfølgende måling viser også et beskedent fremskridt, når det gælder partshøring. Hvor der i oktober kun blev foretaget partshøring inden for tidsfristen i 50 pct. af sagerne, er tallet nu 53 pct. Samtidig bliver afgørelse om det videre forløb nu truffet rettidigt i 59 pct. af sagerne mod 33 pct. i oktober.

Til gengæld er der konstateret uhensigsmæssige arbejdsgange ved behandlingen af sager om vold eller overgreb.

- Derfor vil der ske justeringer af arbejdsgangene, for det er naturligvis helt afgørende, at behandlingen af disse meget alvorlige sager er korrekt og fuldt ud lever op til kravene, oplyser fagchef Heidi Andersen fra kommunens Børn- og Ungeafdeling.

Børnefaglige undersøgelser

Udover at følge op på udviklingen i behandlingen af underretninger vil kommunen som næste trin i det samlede kvalitetsudviklingsprojekt sammen med Task Force sætte fokus på børnefaglige undersøgelser.

Her er kommunen allerede på nuværende tidspunkt godt med, viser en ny baselinemåling. Men der er bl.a. brug for at styrke samarbejdet med de forskellige parter i sagerne, og kommunen skal også blive bedre til at gennemføre børnesamtaler.

- Det vil vi have stort fokus på i den kommende tid, så vi ved den næste opfølgende måling om ca. tre måneder også kan fremvise synlige fremskridt her, siger Heidi Andersen.