Tønder-borgmester opfordrer Energinet til at lytte

En ny højspændingsledning fra Endrup ved Esbjerg til den dansk-tyske grænse vil påvirke mange menneskers hverdag. Derfor opfordrer borgmesteren i Tønder Kommune, Henrik Frandsen, nu Energinet til at lytte til de berørte borgere og tage størst mulig hensyn, når den endelige linjeføring og placering af master skal fastlægges.

- Vi har alle brug for strøm. Hele vores samfund er dybt afhængig af en veludbygget og driftssikker energiforsyning, og jeg har stor respekt for, at Energinet arbejder målrettet og strategisk med at udbygge og fremtidssikre infrastrukturen, siger Henrik Frandsen.

- Men der er tale om 35 meter høje master, som skal placeres på den 75 km lange strækning. Det bliver ca. 200 master i alt, så det er et projekt, som kommer til at virke ganske markant og dominerende, og jeg forstår godt, at både naboer, landmænd og natur- og landskabsinteresserede er bekymrede. Derfor appellerer jeg til Energinet om at tage de bemærkninger og kommentarer, der kommer i høringsfasen, alvorligt. Jeg håber, de vil gøre sig umage for at tage størst muligt hensyn, siger Tønder-borgmesteren.

Han har samtidig bemærket sig, at projektleder Christian Jensen fra Energinet har udtalt i pressen, at der er rigtig mange ting i spil og mange interesser og faktorer, der skal tages hensyn til.

- Det er en lovende udmelding og tyder på, at Energinet forpligter sig til at være lydhør, siger Henrik Frandsen.

Kom til informationsmøder

Borgmesteren appellerer dog ikke alene til Energinet. Han har også en appel til borgere og andre, som har noget på spil.

- Energinet inviterer lige nu til informationsmøder om projektet, og jeg vil kraftigt opfordre til at deltage i møderne, både for at få mere viden om projektet og for at komme med tilkendegivelser. Deltagelse er en af mulighederne for at påvirke den endelige beslutning om linjeføringen, siger Henrik Frandsen.

Han forventer, at Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune også vil drøfte projektet og afgive høringssvar.


Fakta:

Den nye elforbindelse etableres som en 400 kV luftledning med to ledningssystemer.
Forbindelsen går fra Station Endrup ved Esbjerg og ned til den dansk-tyske grænse.

Den danske del af forbindelsen er ca. 75 km lang.

Projektet gennemføres i samarbejde med det tyske transmissionsselskab TenneT, som bygger sydfra fra Brunsbüttel nord for Elben og op til grænsen.

TenneT bygger en ny højspændingsstation i Klixbüll.

Forbindelsen vil øge handelskapaciteten over landegrænsen fra 2.500 MW til 3.500 MW.     

Den første af to høringsfaser om projektet er nu i gang. I tilknytning til første fase inviterer Energinet borgerne til to informationsmøder:

  • Tirsdag den 24. april kl. 19-21: Bredebro Idrætscenter, Langagervej 64, Bredebro
  • Onsdag den 25. april kl. 19-21: Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, Ribe

Efter første offentlighedsfase arbejdes der videre med planlægningen, og Energinet laver konkrete forslag til, hvor master og ledninger kan opføres. Herefter kommer der endnu en offentligshedsfase, hvor der bliver mulighed for at indsende bemærkninger til de konkrete forslag. Det ventes at blive i foråret 2019.