Toftlunds fremtid er på dagsordenen

Alle borgere og aktører i Toftlund inviteres nu til bymøde nr. 2 om Udviklingsplan Toftlund. Mødet holdes på Musik og Teaterhøjskolen tirsdag den 22. januar kl. 19.

Toftlund er en spændende by med en helt særlig placering og en by med mange kvaliteter. Men der er også muligheder for at styrke og udvikle byen. Derfor er der igangsat en fælles indsats med at få lavet en ambitiøs og langsigtet udviklingsplan for byen.

Gennem de seneste måneder er der arbejdet intenst med research, analyser, interviews og møder, og på bymødet den 22. januar bliver der lejlighed til at høre mere om dette arbejde og det videre forløb med udviklingsplanen.

Desuden er direktør Esben Danielsen fra Lokale- og Anlægsfonden inviteret til at deltage med et inspirationsoplæg.

Borgmester Henrik Frandsen håber på stor opbakning til arrangementet den 22. januar.

- Jeg ser frem til at møde borgerne i Toftlund igen, og jeg vil gerne opfordre både unge, børnefamilier og seniorer til at deltage. At der er bred opbakning til og engagement bag arbejdet med udviklingen af Toftlund er vigtigt for en levedygtig plan. Samtidig bliver det spændende at møde Esben Danielsen. Det er dejligt, at han viser interesse for vores projekt, og vi krydser fingre for, at det på sigt kan føre til endnu mere, siger borgmesteren.

Projektorganisering

Udviklingsplanen for Toftlund er organiseret med en Styregruppe og et såkaldt §17 stk. 4 udvalg, dvs. et midlertidigt udvalg nedsat af Kommunalbestyrelsen.

Styregruppen består af medarbejdere fra det administrative niveau i Tønder Kommune. §17 stk. 4 udvalget består af politikere, repræsentanter fra administrationen, lokale aktører fra Toftlund samt en repræsentant fra DGI.

Styregruppens sammensætning

Keld I. Hansen, direktør, projektejer
Henrik Schou, direktør for Børn & Skole
Pia Korff, fagchef for Politik & Udvikling
Kia Fog Kristensen, afdelingsleder for Kultur & Fritid
Per Hansen, fagchef for Skole & Dagtilbud
Anne-Mette Dalgaard, fagchef for Sundhed & Arbejdsmarked
Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef for Teknik & Plan, projektleder,
Lena Randrup, planlægger i Teknik & Plan, projektsekretær,

§17 stk. 4 udvalgets sammensætning

Borgmester Henrik Frandsen
René Andersen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Bo Jessen, formand for Teknik- og Miljøudvalget
Claus Hansen, medlem af Økonomiudvalget
Kim Printz Ringbæk, formand for Børn og Skoleudvalget
Leif Høeg Jensen, formand Udvalget for Bosætning og Landdistrikter
Svend Frehr Sørensen, repræsentant udpeget af Borgerrådet i Toftlund
Søren V. Lindholm, repræsentant for detailhandlen udpeget af Handels- og Håndværkerforeningen i Toftlund
Henrik Clausen, repræsentant for håndværks- og erhvervsvirksomhederne udpeget af Handels- og Håndværkerforeningen i Toftlund
Thomas Trier, forstander, Musik- og Teaterhøjskolen Toftlund (kultur)
Janne Bonde, DGI (Idræt og bevægelse)
Rasmus Mikkelsen, Mikkelsens Ejendomskontor Toftlund (bosætning)
Keld I. Hansen, direktør, projektejer
Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef for Teknik & Plan, projektleder,
Karsten Jensen, chefkonsulent i Teknik & Miljø
Lena Randrup, planlægger i Teknik & Plan, projektsekretær,

Baggrunden for bymødet

Tønder Kommune har igangsat en proces med udarbejdelsen af en udviklingsplan for Toftlund. Planen forventes færdig med udgangen af 2019.

Udviklingsplanen er en strategisk plan, der skal danne grundlag for en langsigtet positiv udvikling, der peger 10-15 år frem i tiden, og som udmønter sig i konkrete udviklingsprojekter. Udviklingsplanen skal sikre samt skabe en fælles, forpligtende vision for udviklingen af Toftlund – en plan, der er med til at skabe en endnu bedre by at leve, opleve og bosætte sig i.

Udviklingsplanen, har ikke kun fokus på en fysisk omdannelse. Det er en mere strategisk tilgang til byudvikling, hvor sociale, sundhedsmæssige, kulturelle indsatser mm. spiller en lige så stor rolle.

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har allerede afsat 17,5 millioner kr. til at realisere dele af udviklingsplanen for Toftlund.

Fakta om bymødet

Dato: Tirsdag den 22. januar 2019
Tidspunkt: Kl. 19.00-21.00
Sted: Musik og Teaterhøjskolen i Toftlund
Forplejning: Kaffe/the, vand og kage

Videooptakt: