Tilsynskampagne med fokus på overdækning af markstakke med husdyrgødning

Har du en markstak med dybstrøelse?

Tilsynskampagnen sætter fokus på overdækning af markstakke med husdyrgødning.

Kampagnen er i gang.
Visse typer af husdyrgødning kan du opbevare i markstak. Markstakken skal som udgangspunkt altid overdækkes med plastik eller lignende, og der er desuden en række afstandskrav, som skal overholdes.

Læs mere om markstakke og dybstrøelse.

Du kan kontakte Teknik og Miljø på 74 92 92 92, hvis du ønsker yderligere information.

Billede af markstakke