Tillæg 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 Regnvandsudløb Laurentiusstrømmen og Nørre Borgerdigegrøften samt forsinkelsesbassin i Skibbroen

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. august 2020 et tillæg til spildevandsplanen.

Forslaget omhandler håndtering af tag- og overfladevand i Tønder.

I forhold til det forslag der var i offentlig høring fra den 4. maj  - 29. juni 2020 er der kun foretaget redaktionelle ændringer.

> Du kan se tillægget her