Tid til at fjerne hegn i Tøndermarskens Ydre

​​​​​​​Som udgangspunkt er det ikke tilladt at sætte hegn op i de Ydre Koge i Tøndermarsken. Dog er der en række undtagelser.

Sidste år kiggede Tønder Kommune på, hvordan der blev hegnet i de Ydre Koge, og i den forbindelse var kommunen i kontakt med en række lodsejere, som anmeldte deres hegn som såkaldte 1-årshegn. Det betyder, at det pågældende hegn kun må stå et år.

Tønder Kommunens afdeling for Miljø og Natur gør opmærksom på, at det nu er ved at være tid til, at disse hegn skal fjernes.

Ønsker man at anmelde 1-årshegn, så kan det ske til Natur og Vandløb, som også er klar til at besvare andre spørgsmål om hegning i Tøndermarsken.

Som loven er formuleret må man frit hegne i følgende tilfælde:

 • Langs veje
 • Langs afvandingskanaler (i modsætning til en skelgrøft)
 • Langs vandforsyningskanaler (i modsætning til en skelgrøft)
 • Ved låger
 • Til fangfolde
 • Langs landegrænsen
 • Af hensyn til dige-sikkerheden (afgøres af den ansvarlige for ådiget eller havdiget)
 • Inden for en fenne i forbindelse med høslæt
 • På omdriftsarealer
   

Efter anmeldelse til kommunen må man etablere følgende hegn:

 • Til ”storfolde”, som er større end 20 ha. og som omfatter mere end 8 fenner – begge forhold skal være opfyldt.
 • 1- års hegn. Hegnet må kun stå i et år. Herefter skal det fjernes i mindst et år, inden det bliver etableret igen.

Endelig kan kommunen meddele tidsbegrænset dispensation til hegn af veterinærhygiejnisk eller forureningsmæssigt grunde. Man skal indsende en begrundet ansøgning til Tønder Kommune.

Rudbøl Sø og Magisterkog er omfattet af Tøndermarskloven, men her er der er ikke forbud mod at hegne.