Temamøde om moderne naturformidling

Naturforvaltningen – altså hvordan vi passer på vores natur, genskaber og forbedrer den, og hvordan vi administrerer brugen af og færdslen i den – ændrer sig løbende. Derfor er emnet altid aktuelt.

Nationalpark Vadehavet sætter fokus på ’Moderne naturforvaltning’, når vi onsdag den 22. november holder temamøde i Skærbæk Fritidscenter. Her vil fem oplægsholdere give hver deres bud på, hvad moderne naturforvaltning er. Det sker under overskrifterne:

  • Demokrati og diktatur i nationalparkerne
  • Forsvarets naturforvaltning under udvikling
  • Helårsgræsning uden tilskudsfordring – er det rewilding?
  • Reuniting farming with vibrant ecosystems: High nature value farming in the Netherlands
  • Nationalpark Vadehavets planer og initiativer.

Temamødet er fra kl 17 til 20. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Midtvejs i temamødet holdes der pause, hvor nationalparken byder på et let traktement.

Nationalpark Vadehavet arbejder løbende på at udbrede kendskabet til naturen og kulturen, der er grundlaget for Vadehavets udpegning som nationalpark og som UNESCO’s verdensarv. Som et led heri holdes årlige temamøder om udvalgte emner.

Efter temamødet vil oplæggene blive bearbejdet til artikler, som bliver samlet og udgivet som et temahæfte, så også interesserede, der ikke har mulighed for at deltage i temamødet, kan få glæde af den store viden, oplægsholderne deler ud af i Skærbæk.

Interesserede kan melde sig til mødet senest 13. november ved henvendelse til Nationalpark Vadehavet på mailadressen vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Fakta:

Oplægsholderne er: Jørgen Primdahl, Københavns Universitet, Catrina Kristensen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Marianne Graversen, Molslaboratoriet, Wiebren van Stralen, Living Lab. farming in Friesland, Holland, John Frikke, Nationalpark Vadehavet.

Temamødet er det 9. i rækken om Vadehavets natur og kulturhistorie, som arrangeres af Vadehavets Formidlerforum for Nationalpark Vadehavet og har til formål at opbygge netværk og samarbejde mellem forvaltning, formidling, forskning og lokalbefolkning. Temamøderne skal bidrage til at udbrede kendskabet til nationalparkens natur og kulturhistorie på alle niveauer og herigennem blive et aktiv for egnen.