Temadage skal ruste lærere og pædagoger til at hjælpe familier med alkoholmisbrug

Fagpersoner - heriblandt lærere og pædagoger - skal have værktøj til at bryde tabuer og hjælpe familier med alkoholmisbrug. Det skal to temadage med fokus på den svære forældresamtale om alkoholmisbrug sikre

I Tønder Kommune er ca. 360 børns hverdag præget af konstant bekymring, uvished, isolation, gentagne løftebrud og overtagelse af de voksnes ansvar. Fælles for dem er, at de lider under en eller begge forældres alkoholmisbrug.

 

Det kan få meget alvorlige konsekvenser for børnene, der kan udvikle angst og depression og derved få en svær skolegang og vanskeligt ved senere at tage en uddannelse.

 

- Når en fagperson har mistanke om, at der er et muligt alkoholproblem i familien, kan det være rigtig vanskeligt for f.eks. en lærer eller pædagog at blande sig. Alle forældre vil jo deres børn det bedste. Derfor handler det for fagpersonerne om at give forældrene indsigt i, at et evt. alkoholmisbrug indvirker på barnets trivsel og adfærd. Det handler ikke om at stemple forældrene, men om at styrke deres indlevelsesevne og omsorgsfølelse for barnet, udtaler leder af Rådgivningscenter Tønder - Misbrug, Ina Lorenzen Kier.

 

Temadage fuldt besat

Derfor giver Tønder Kommune nu dem, der arbejder med børn i kommunen, mulighed for at få redskaber til at tage hul på emnet over for forældrene. Det sker i form af to temadage med fokus på den svære samtale. Her deltager en underviser med speciale og erfaring i netop den nødvendige samtale med forældre med alkoholproblemer. Ifølge Ina Lorenzen Kier har der været rift om pladserne.

 

- Vi er rigtig glade for den flotte tilslutning og kan nu snart melde alle pladser besat. Det viser, at der blandt fagpersonerne i vores kommune er stor interesse for og lyst til at hjælpe familier med alkoholmisbrug. Deres imponerende engagement vil uden tvivl komme mange mennesker til gavn.

 

De to temadage bliver afholdt den 29. og den 30. november på Infanterivej i Tønder.

 

Fakta:

Arrangørerne bag temadagene er en arbejdsgruppe sammensat af medarbejdere fra Familieafdelingen og fra Rådgivningscentret - Misbrug, som er i gang med et 2-årigt projekt kaldet "Familieorienteret alkoholbehandling".

 

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug er et gratis tilbud til borgere, der lider under eget eller andres misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.

 

Centret har til huse på Østergade 65, Tønder, og kan træffes på adressen eller pr. telefon/e-mail indenfor nedenstående åbningstider:

 

Mandag - tirsdag: 8-15.30

Onsdag: 8-16

Torsdag: 8-17

Fredag: 8-13

Telefon: 74 92 88 06

E-mail: ik@toender.dk